• Chef / Ledare

  Se våra utbildningsprogram för erfarna chefer och ledare inom privat näringsliv och offentlig sektor.
  Chef / Ledare
 • Specialist

  Se våra utbildningsprogram för specialister inom finans, försäkring och Risk Management.
  Specialist

Områden:

Områden:

Försäkring och Risk Management
 • Ort: Onlineprogram

  Tid: .

  Läs mer

 • Programmet för dig som vill utveckla din kompetens i rollen som aktiv styrelsemedlem och stärka företagets förmåga för långsiktig framgång.

  Ort: Stockholm

  Tid: Start 2020-05-04

  Läs mer

 • Ett program för byggherrar som vill utveckla kompetensen som ledare och öka kompetensen för att effektivt driva samhällsbyggande.

  Läs mer

 • SSE Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSec:s licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2020-06-01

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledar- och affärsutveckling samt operativ styrning. För dig som vill utveckla dig själv och förmågan att leda andra.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Start 2020-03-31

  Läs mer

 • Ett program där du utvecklar dina kunskaper inom ledning, styrning, ekonomi och organisering ur vårdsektorns speciella förutsättningar.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Läs mer

 • A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Stockholm

  Tid: 2 dagar i okt

  Läs mer

 • Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig […]

  Läs mer

 • Digital transformation för ledare rustar dig som ledare med hållbara strategier och metoder för att leda din verksamhet mot digital mognad och bibehållen konkurrenskraft.

  Ort: Stockholm

  Läs mer

 • Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget.

  Ort: Stockholm

  Tid: 4-6 maj + 1-3 juni

  Läs mer

 • Sveriges mest heltäckande utbildningsprogram inom finansiell ekonomi.

  Läs mer

 • Driving Strategic Transformation is a career changing program that provides a highly integrated, multidisciplinary view of strategy, value creation and organization. You will emerge from the program ready to identify, frame and solve complex business challenges, build cooperation across functions that drives organizational change, and develop winning strategies that give your company a competitive edge. […]

  Läs mer

 • För dig som vill vidareutveckla din förmåga att kommunicera rätt sak på rätt sätt.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm.

  Tid: Time Totalt 3 dagar uppdelat på 1 moduler

  Läs mer

 • Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 25 dagar fördelat på 6 moduler.

  Läs mer

 • Programmet ger dig som högre chef nya perspektiv och en djupare förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 12 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • Finansiell analys

  Datum kommer

  Ett praktiskt inriktat program inom analys och värdering av företag. Du lär dig förstå teoretiska värderingsmodeller och hur de praktiskt används.

  Läs mer

 • Nyhet! Fördjupning om portföljval och ekonomisk psykologi

  Ort: Stockholm

  Tid: 3 dagar ht 2020

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 8 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • För dig som är högre chef inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utveckla kompetensen inom affärsutveckling och stärka chefsrollen.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm, med undantag av modul 4 som genomförs i Oslo.

  Tid: Totalt 20 dagar fördelat på 5 moduler.

  Läs mer

 • Ett program för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom redovisning, finansiell analys, företagsvärdering och Corporate Finance.

  Läs mer

 • Ett forskningsbaserat och interaktivt program där fokus ligger på dina erfarenheter av och utmaningar gällande ledarrollen. Programmet hjälper dig att utvecklas till en mer effektiv och medveten ledare.

  Ort: På internat i Stockholmstrakten

  Läs mer

 • Ett nytt fördjupningsprogram inom finansiell ekonomi som fokuserar på hur det förvaltade kapitalet ska fördelas mellan olika tillgångsklasser och marknader.

  Ort: Handelshögskolan i Stockholm

  Tid: 26-27 november 2020

  Läs mer

 • Som bolagsjurist ska du vara både specialist och kunna ta ledarskapet i olika situationer där du inte har något formellt mandat. Programmet tar utgångspunkt i vanliga utmaningar i en bolagsjurists vardag och fokuserar på det personliga ledarskapet; hur du kommunicerar med och påverkar andra med ett coachande förhållningssätt. Med teoretisk grund, verktyg och integrerad praktisk […]

  Läs mer

 • Ett program som ökar din förståelse för hur du agerar, gör dig medveten i ditt ledarskap och som skapar resultat för dig och din organisation.

  Ort: Internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna och enstaka coachingdagar i Stockholm.

  Tid: Totalt 18 dagar, varav 14 på internat och 4 enstaka coachingdagar.

  Läs mer

 • The program is designed to meet the specific challenges and possibilities that managers of legal teams are facing today and are likely to face tomorrow. With the aim to sharpen the participants’ strategic and leadership capabilities, topics like personal legal leadership skills and style, strategic leadership of legal teams, effective legal services, legal operations efficiency […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Programmet består av fyra moduler.

  Läs mer

 • En specialutformad utbildning för chefer och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet ger en helhetssyn på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 12 dagar fördelat på 4 moduler.

  Läs mer

 • Nordic Summit

  Datum kommer

  Leadership and hope - both possible and necessary

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling för dig som vill bli bättre på att driva utveckling och leda förändring.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: FULLBOKAT Välkommen till nästa start i november 2020. Totalt 15 dagar fördelat på 5 moduler.

  Läs mer

 • Sobonas ledarskapsakademi som ges i samarbete med SSE Executive Education. Ett skräddarsytt och avancerat program för dig som är styrelseordförande i kommunala företag.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Läs mer

 • Ett integrerat program för dig som vill öka kunskapen inom portföljförvaltning, derivat och riskhantering.

  Läs mer

 • Programmet för dig som fortsatt vill utveckla dig i rollen som projektledare och få djupare insikt i dig själv.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 5 dagar fördelat på 2 moduler.

  Läs mer

 • Ett integrerat program för dig som vill vidga kunskaperna inom räntemarknaderna, valutafrågor samt makroekonomisk analys

  Ort: Stockholm

  Tid: 6 programdagar och självstudier

  Läs mer

 • Executive MBA, ett examensprogram på deltid under 18 månader som ger en akademisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Läs mer

 • Skapa hållbarhetsstrategier med stor slagkraft genom bättre förståelse och samarbete mellan hållbarhetschefer och chefer.

  Ort: Stockholm

  Läs mer

 • Hållbarhetsfrågor har under lång tid varit centrala för finanssektorns aktörer, men det råder fortfarande en del osäkerhet kring området. Vad innebär de här frågorna egentligen och hur kan de integreras i affärsmässiga beslut? I tvådagarsutbildningen Sustainable Finance vänder vi oss specifikt till dig som arbetar med finansrelaterade frågor och som behöver få ett stärkt grepp om hållbarhet.

  Ort: Stockholm City

  Läs mer

 • Programmet för dig som är högre chef och vill utveckla och stärka din förmåga att göra affärer i global miljö.

  Läs mer

 • Ett vd-program för kommunala företag anslutna till Sobona.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 9 dagar fördelat på 4 moduler.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Världen behöver bra ledare. Välkommen!

I vår chef- och ledarskapsguide guidar vi dig kring våra utbildningar för erfarna chefer, ledare och specialister.