• Chef / Ledare

  Se våra utbildningsprogram för erfarna chefer och ledare inom privat näringsliv och offentlig sektor.
  Chef / Ledare
 • Specialist

  Se våra utbildningsprogram för specialister inom finansiell ekonomi, försäkring och Risk Management.
  Specialist

Områden:

Kommunala företag
 • Ort: Online

  Läs mer

 • SSE Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSec:s licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Online och i Stockholm

  Tid: Totalt krävs 10 dagars studier, varav ca 4 lärarledda i sal och via webinar.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledar- och affärsutveckling samt operativ styrning. För dig som vill utveckla dig själv och förmågan att leda andra.

  Läs mer

 • Ett program där du utvecklar dina kunskaper inom ledning, styrning, ekonomi och organisering ur vårdsektorns speciella förutsättningar.

  Läs mer

 • Derivatinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering och aktiv förvaltning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar terminer, optioner och andra typer av […]

  Ort: En kombination av undervisning på konferensanläggning i centrala Stockholm och live-online via Zoom samt självstudier.

  Tid: Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats totalt, varav tre dagar med salsundervisning på plats, under en period på sju veckor enligt start- och slutdatum nedan.

  Läs mer

 • Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig […]

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Läs mer

 • Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget.

  Ort: Stockholm

  Tid: 8-10 maj + 31 maj-2 juni

  Läs mer

 • Sveriges mest heltäckande utbildningsprogram inom finansiell ekonomi.

  Läs mer

 • Driving Strategic Transformation is a career changing program that provides a highly integrated, multidisciplinary view of strategy, value creation and organization. You will emerge from the program ready to identify, frame and solve complex business challenges, build cooperation across functions that drives organizational change, and develop winning strategies that give your company a competitive edge. […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Programmet består av tre moduler.

  Läs mer

 • Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

  Läs mer

 • Programmet ger dig som högre chef nya perspektiv och en djupare förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling.

  Läs mer

 • Finansiell analys

  Datum kommer

  Finansiell analys ersätts av vårt nya program Företagsvärdering, ett vidareutbildningsprogram i företagsanalys och värdering för yrkesverksamma. Företagsvärdering riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Läs mer om Företagsvärdering >> [tab]Om […]

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm

  Tid: Totalt 8 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • För dig som är högre chef inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utveckla kompetensen inom affärsutveckling och stärka chefsrollen.

  Ort: Programmet genomförs på internat

  Tid: Totalt 20 dagar fördelat på 5 moduler

  Läs mer

 • Programmet Företagsvärdering vänder sig till dig som vill stärka din kompetens inom företagsanalys och värdering. Det ger dig fördjupad förståelse för företagets värdeskapande och värderingsprocessens alla delar. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur kan vi använda redovisningsinformation för att analysera företag? Vilka finansiella konsekvenser leder olika affärsbeslut till? Hur prognosticerar vi företagets […]

  Tid: Programmet utgörs av en kombination av sals- och distansundervisning, varav 6 dagar i sal (3+3). Totalt krävs cirka 10 dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Programmet för dig som vill utveckla din kompetens inom internationell företagsledning, få nya perspektiv på affärsutveckling och bygga nätverk.

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • En specialutformad utbildning för chefer och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet ger en helhetssyn på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling för dig som vill bli bättre på att driva utveckling och leda förändring.

  Tid: FULLBOKAT. Välkommen att anmäla dig till reservlista, eller till nästa programstart!

  Läs mer

 • Kommunala företagens ledarskapsakademi som ges i samarbete med SSE Executive Education. Ett skräddarsytt och avancerat program för dig som är styrelseordförande i kommunala företag.

  Läs mer

 • The daily work of a Project Manager can be challenging, running multiple projects simultaneously with new directions and alternate decisions in a high tempo. Also, digitalization is all around us, either as a fact of today or a coming effect for the organization. This program is designed to give Project Managers the knowledge and tools […]

  Läs mer

 • Programmet för dig som fortsatt vill utveckla dig i rollen som projektledare och få djupare insikt i dig själv.

  Läs mer

 • Executive MBA, ett examensprogram på deltid under 18 månader som ger en akademisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Läs mer

 • The multiple economic, geopolitical, environmental, and social challenges that we are currently facing means that companies need to rethink their relationship with society, their purpose, their strategy, and their business models. The Sustainability Essentials program aims to help managers play an active role in the transition towards a low-carbon, biodiversity-friendly, circular and inclusive economy, which […]

  Läs mer

 • Skapa hållbarhetsstrategier med stor slagkraft genom bättre förståelse och samarbete mellan hållbarhetschefer och chefer.

  Läs mer

 • Programmet för dig som är högre chef och vill utveckla och stärka din förmåga att göra affärer i global miljö.

  Läs mer

 • Utvecklande HR

  2024-04-11

  De kommunala företagen står inför stora utvecklingssteg. Läget ställer krav på verksamheten att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbföränderligt landskap. Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i programmet blir därför att utgå från verksamhetens […]

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Tid: 11 april - 18 september 2024

  Läs mer

 • Ett vd-program för kommunala företag anslutna till Sobona.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.Välkommen!