• Chef / Ledare

  Se våra utbildningsprogram för erfarna chefer och ledare inom privat näringsliv och offentlig sektor.
  Chef / Ledare
 • Specialist

  Se våra utbildningsprogram för specialister inom finansiell ekonomi, försäkring och Risk Management.
  Specialist

Områden:

 • Programmet för dig som vill utveckla din kompetens i rollen som aktiv styrelsemedlem och stärka företagets förmåga för långsiktig framgång.

  Läs mer

 • Ett program för byggherrar som vill utveckla kompetensen som ledare och öka kompetensen för att effektivt driva samhällsbyggande.

  Läs mer

 • SSE Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSec:s licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Stockholm

  Tid: 4 dagar, 21-05-27--28 + 06-16--17

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledar- och affärsutveckling samt operativ styrning. För dig som vill utveckla dig själv och förmågan att leda andra.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Start 2020-03-29

  Läs mer

 • Ett program där du utvecklar dina kunskaper inom ledning, styrning, ekonomi och organisering ur vårdsektorns speciella förutsättningar.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Läs mer

 • A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Stockholm

  Tid: 19-20 oktober

  Läs mer

 • Derivatinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering och aktiv förvaltning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar terminer, optioner och andra typer av […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats, varav tre dagar med salsundervisning, under en period på fem veckor enligt start- och slutdatum nedan

  Läs mer

 • Programmet har skräddarsytts för att tillgodose behoven hos de kommunala företagen, med syfte är att stärka, lyfta och trygga det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Tid: 22 mars 2021 - 15 november 2021

  Läs mer

 • Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig […]

  Läs mer

 • Digital transformation för ledare rustar dig som ledare med hållbara strategier och metoder för att leda din verksamhet mot digital mognad och bibehållen konkurrenskraft.

  Läs mer

 • Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget.

  Läs mer

 • Sveriges mest heltäckande utbildningsprogram inom finansiell ekonomi.

  Läs mer

 • Driving Strategic Transformation is a career changing program that provides a highly integrated, multidisciplinary view of strategy, value creation and organization. You will emerge from the program ready to identify, frame and solve complex business challenges, build cooperation across functions that drives organizational change, and develop winning strategies that give your company a competitive edge. […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Programmet består av tre moduler.

  Läs mer

 • För dig som vill vidareutveckla din förmåga att kommunicera rätt sak på rätt sätt.

  Läs mer

 • Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 25 dagar fördelat på 6 moduler.

  Läs mer

 • Programmet ger dig som högre chef nya perspektiv och en djupare förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling.

  Läs mer

 • Finansiell analys

  Datum kommer

  Finansiell analys ersätts av vårt nya program Företagsvärdering, ett vidareutbildningsprogram i företagsanalys och värdering för yrkesverksamma. Företagsvärdering riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Läs mer om Företagsvärdering >> [tab]Om […]

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 8 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • För dig som är högre chef inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utveckla kompetensen inom affärsutveckling och stärka chefsrollen.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm, med undantag av modul 4 som genomförs i Oslo.

  Tid: Totalt 20 dagar fördelat på 5 moduler.

  Läs mer

 • Företagsvärdering är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur kan vi använda […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: Programmet omfattar cirka tolv dagars arbetsinsats, varav sju dagar med salsundervisning, under cirka tre månader enligt start- och slutdatum nedan

  Läs mer

 • Ett forskningsbaserat och interaktivt program där fokus ligger på dina erfarenheter av och utmaningar gällande ledarrollen. Programmet hjälper dig att utvecklas till en mer effektiv och medveten ledare.

  Ort: På internat i Stockholmstrakten

  Läs mer

 • Kapitalförvaltning är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för hur finansiella teorier och modeller kan användas i praktisk kapitalförvaltning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur skapar man en optimal portfölj av tillgångar för olika typer av placerare? Vilken betydelse […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats, varav tre dagar med salsundervisning, under en period på fem veckor enligt start- och slutdatum nedan

  Läs mer

 • Som bolagsjurist ska du vara både specialist och kunna ta ledarskapet i olika situationer där du inte har något formellt mandat. Programmet tar utgångspunkt i vanliga utmaningar i en bolagsjurists vardag och fokuserar på det personliga ledarskapet; hur du kommunicerar med och påverkar andra med ett coachande förhållningssätt. Med teoretisk grund, verktyg och integrerad praktisk […]

  Läs mer

 • Ett program som ökar din förståelse för hur du agerar, gör dig medveten i ditt ledarskap och som skapar resultat för dig och din organisation.

  Ort: Internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna och enstaka coachingdagar i Stockholm.

  Tid: Totalt 18 dagar, varav 14 på internat och 4 enstaka coachingdagar.

  Läs mer

 • The program is designed to meet the specific challenges and possibilities that managers of legal teams are facing today and are likely to face tomorrow. With the aim to sharpen the participants’ strategic and leadership capabilities, topics like personal legal leadership skills and style, strategic leadership of legal teams, effective legal services, legal operations efficiency […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Nästa programstart februari 2021. Programmet består av fyra moduler.

  Läs mer

 • Makroekonomisk analys är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och konjunkturcykelsvängningar, samt på vilka sätt finans- och penningpolitik kan användas för att hantera makroekonomiska risker. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Varför växer vissa länder […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats, varav tre dagar med salsundervisning, under en period på fem veckor enligt start- och slutdatum nedan

  Läs mer

 • En specialutformad utbildning för chefer och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet ger en helhetssyn på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 12 dagar fördelat på 4 moduler.

  Läs mer

 • Nordic Summit

  Datum kommer

  Leadership and hope - both possible and necessary

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling för dig som vill bli bättre på att driva utveckling och leda förändring.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: FULLBOKAT. Välkommen till nästa programstart!

  Läs mer

 • Sobonas ledarskapsakademi som ges i samarbete med SSE Executive Education. Ett skräddarsytt och avancerat program för dig som är styrelseordförande i kommunala företag.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Läs mer

 • The daily work of a Project Manager can be challenging, running multiple projects simultaneously with new directions and alternate decisions in a high tempo. Also, digitalization is all around us, either as a fact of today or a coming effect for the organization. This program is designed to give Project Managers the knowledge and tools […]

  Ort: Online

  Tid: Programmet är uppdelat i två moduler

  Läs mer

 • Programmet för dig som fortsatt vill utveckla dig i rollen som projektledare och få djupare insikt i dig själv.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 5 dagar fördelat på 2 moduler.

  Läs mer

 • Ränteinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för hur räntemarknaden fungerar och hur ränteinstrument kan användas i ränteförvaltning, upplåning och riskhantering. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur påverkas priserna på ränteinstrument av ränteändringar? Vilka makrofaktorer bestämmer räntorna för […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats, varav tre dagar med salsundervisning, under en period på fem veckor enligt start- och slutdatum nedan

  Läs mer

 • Executive MBA, ett examensprogram på deltid under 18 månader som ger en akademisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Läs mer

 • Skapa hållbarhetsstrategier med stor slagkraft genom bättre förståelse och samarbete mellan hållbarhetschefer och chefer.

  Läs mer

 • Hållbarhetsfrågor har under lång tid varit centrala för finanssektorns aktörer, men det råder fortfarande en del osäkerhet kring området. Vad innebär de här frågorna egentligen och hur kan de integreras i affärsmässiga beslut? I tvådagarsutbildningen Sustainable Finance vänder vi oss specifikt till dig som arbetar med finansrelaterade frågor och som behöver få ett stärkt grepp om hållbarhet.

  Ort: Stockholm City

  Tid: FULLBOKAT Välkommen att höra av dig om du vill stå på väntelistan eller anmäla dig till nästa start våren 2021. Datum kommer inom kort.

  Läs mer

 • Programmet för dig som är högre chef och vill utveckla och stärka din förmåga att göra affärer i global miljö.

  Läs mer

 • Utvecklande HR

  2021-03-25

  De kommunala företagen står inför stora utvecklingssteg. Läget ställer krav på verksamheten att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbföränderligt landskap. Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i programmet blir därför att utgå från verksamhetens […]

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Tid: 25 mars 2021 - 3 september 2021

  Läs mer

 • Ett vd-program för kommunala företag anslutna till Sobona.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Världen behöver bra ledare. Välkommen!

I vår chef- och ledarskapsguide guidar vi dig kring våra utbildningar för erfarna chefer, ledare och specialister.