• Chef / Ledare

  Se våra utbildningsprogram för erfarna chefer och ledare inom privat näringsliv och offentlig sektor.
  Chef / Ledare
 • Specialist

  Se våra utbildningsprogram för specialister inom finansiell ekonomi, försäkring och Risk Management.
  Specialist

Områden:

Kommunala företag
 • Att växa via företagsförvärv vänder sig till dig som vill lära dig mer om företagsförvärv utifrån ett brett helhetsperspektiv, vilket inkluderar legala aspekter, synergifrågor, metoder för företagsvärdering, finansiella aspekter och organisatorisk integration.

  Tid: Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sju dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • SSE Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSec:s licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Online och i Stockholm

  Tid: Totalt krävs 10 dagars studier, varav ca 4 lärarledda i sal och via webinar.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledar- och affärsutveckling samt operativ styrning. För dig som vill utveckla dig själv och förmågan att leda andra.

  Läs mer

 • Ett program där du utvecklar dina kunskaper inom ledning, styrning, ekonomi och organisering ur vårdsektorns speciella förutsättningar.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm

  Läs mer

 • Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig […]

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Läs mer

 • Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget.

  Ort: Stockholm

  Tid: 28-30 augusti + 24-26 september

  Läs mer

 • Driving Strategic Transformation is a career changing program that provides a highly integrated, multidisciplinary view of strategy, value creation and organization. You will emerge from the program ready to identify, frame and solve complex business challenges, build cooperation across functions that drives organizational change, and develop winning strategies that give your company a competitive edge. […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Programmet består av tre moduler.

  Läs mer

 • Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

  Läs mer

 • Programmet ger dig som högre chef nya perspektiv och en djupare förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling.

  Läs mer

 • This program enables you to develop an understanding of the underlying logics, values and goals that characterize your organization. The running theme throughout the program is how to build a great career while understanding and securing a long-term commitment and, at the same time, supporting a shared vision and purpose capable at steering the organization’s […]

  Läs mer

 • Programmet Financial management för chefer och ledare vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att fatta strategiska beslut rörande finansiering och ägarrelationer, identifiera och lösa finansiella utmaningar i företaget samt hantera olika typer av finansiella risker.

  Tid: Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sex dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • En praktiskt orienterad ekonomiutbildning som vänder sig till dig som vill utveckla dina ekonomiska och finansiella kunskaper.

  Ort: Online

  Läs mer

 • En praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Tid: Totalt 8 programdagar uppdelade på 4 moduler och därutöver ett tillämpande projektarbete

  Läs mer

 • För dig som är högre chef inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utveckla kompetensen inom affärsutveckling och stärka chefsrollen.

  Ort: Programmet genomförs på internat

  Tid: Totalt 20 dagar fördelat på 5 moduler

  Läs mer

 • Programmet Företagsvärdering vänder sig till dig som vill stärka din kompetens inom företagsanalys och värdering. Det ger dig fördjupad förståelse för företagets värdeskapande och värderingsprocessens alla delar.

  Ort: Handelshögskolan i Stockholm

  Tid: Programmet utgörs av en kombination av salsundervisning och digitala självstudier, varav 3+3 dagar i sal. Totalt krävs cirka 10 dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Future Owners

  Datum kommer

  Owning a business or substantial private capital creates many opportunities – but poses many challenges too. Owning a business is different from managing one. This program helps you to seize the opportunities and address the challenges through ownership excellence. This program aims to support the preparation and development of future owners of private capital and […]

  Läs mer

 • Programmet för dig som vill utveckla din kompetens inom internationell företagsledning, få nya perspektiv på affärsutveckling och bygga nätverk.

  Läs mer

 • Denna lunch-till-lunch retreat vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som ledare genom inre utveckling. Retreaten ger dig bland annat: Kunskap om hur mindfulness får dig att växa som ledare och människa och bidrar till prestation, välbefinnande och kritiskt tänkande. Tid att reflektera och jobba med utmaningar i ditt ledarskap och ditt liv […]

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Finding a way to engage with and have a positive impact in society above and beyond business growth and success is the goal of many entrepreneurs and private business owners. Contributing to societal and sustainable development is not only important in creating a purpose that is meaningful in the longer term, but can also be […]

  Läs mer

 • En specialutformad utbildning för chefer och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet ger en helhetssyn på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling för dig som vill bli bättre på att driva utveckling och leda förändring.

  Läs mer

 • The daily work of a Project Manager can be challenging, running multiple projects simultaneously with new directions and alternate decisions in a high tempo. Also, digitalization is all around us, either as a fact of today or a coming effect for the organization. This program is designed to give Project Managers the knowledge and tools […]

  Läs mer

 • Programmet för dig som fortsatt vill utveckla dig i rollen som projektledare och få djupare insikt i dig själv.

  Läs mer

 • Executive MBA, ett examensprogram på deltid under 18 månader som ger en akademisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Läs mer

 • The multiple economic, geopolitical, environmental, and social challenges that we are currently facing means that companies need to rethink their relationship with society, their purpose, their strategy, and their business models. This program aims to help managers play an active role in the transition towards a low-carbon, biodiversity-friendly, circular and inclusive economy, which respects the […]

  Läs mer

 • Skapa hållbarhetsstrategier med stor slagkraft genom bättre förståelse och samarbete mellan hållbarhetschefer och chefer.

  Läs mer

 • Programmet för dig som är högre chef och vill utveckla och stärka din förmåga att göra affärer i global miljö.

  Läs mer

 • Utvecklande HR

  Datum kommer

  De kommunala företagen står inför stora utvecklingssteg. Läget ställer krav på verksamheten att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbföränderligt landskap. Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i programmet blir därför att utgå från verksamhetens […]

  Läs mer

 • Ett vd-program för kommunala företag anslutna till Sobona.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.Välkommen!