Utbildningar med fokus på Affär/uppdrag och Styrning

 • Ett program för byggherrar som vill utveckla kompetensen som ledare och öka kompetensen för att effektivt driva samhällsbyggande.

  Läs mer

 • Ett program där du utvecklar dina kunskaper inom ledning, styrning, ekonomi och organisering ur vårdsektorns speciella förutsättningar.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Läs mer

 • Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig […]

  Läs mer

 • Programmet ger dig som högre chef nya perspektiv och en djupare förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 12 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Handelshögskolan Executive Educations långa erfarenhet och starka koppling till både forskning och näringsliv gör det möjligt för oss att erbjuda dig de främsta experterna inom varje ämnesområde.

Sedan 2001 rankas vi bäst i Norden på executive education av the Financial Times.


Hittar du rätt?

Se även: Samtliga öppna program | General ManagementStyrning | Ledarskap | Finansiell ekonomi | Fördjupningskurser | Executive MBA


Vi håller även informationsmöten på plats i Stockholm, se datum.