Beskrivning

De kommunala företagen står inför stora utvecklingssteg. Läget ställer krav på verksamheten att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbföränderligt landskap.

Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i programmet blir därför att utgå från verksamhetens uppdrag, för att med det som utgångspunkt utmejsla hur HR på bästa sätt kan bidra.

Programmet erbjuds inom ramen för Sobonas ledarskapsakademi, ett samarbete mellan Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisationen och SSE Executive Education, och har utvecklats i dialog med chefer i Sobonas medlemsföretag.

Programmet syftar till att ännu tätare integrera och förankra HR i verksamhetens värdeskapande processer (för samhället, medborgare, kunder och ägare) och stärka den samlade konkurrenskraften på arbetsmarknaden för Sobonas medlemsföretag.

Programinnehåll

Programmet har utvecklats i dialog med HR-chefer och vd i Sobonas medlemsföretag. I denna dialog har vi särskilt prioriterat framtidsutmaningar för de kommunala företagen, HRs roll, VDs perspektiv på HR, samt de utmaningar som personer i HR-roller upplever i nuläget.

Utmaningarna kan sammanfattas i fem punkter:

  • Strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
  • Stötta och utveckla cheferna i deras arbete
  • Det nya arbetslivet efter covid-19
  • Kompetensutveckling – utbildning
  • Effektivisera och utveckla HR

Dessa fem utmaningar för HR bildar kärnan i programmet, tillsammans med de perspektiv som vi anser är mest centrala i en framgångsrik verksamhet: strategi, styrning, processer och ledning.

Resultat för dig och din organisation

Programmet syftar till att ännu tätare integrera och förankra HR i verksamhetens värdeskapande processer (för samhället, medborgare, kunder och ägare) och stärka den samlade konkurrenskraften på arbetsmarknaden för Sobonas medlemsföretag.

  • Fördjupad kunskap och förståelse för verksamhetens strategi, styrning, flöden och processer samt ledning.
  • Utvecklad insikt i hur HR kan ansluta till och bidra till dessa områden, med särskilt fokus på de fem identifierade utmaningarna.
  • Ta steg i den personliga utvecklingen mot att än mer bli en rådgivare till chefer samt driva förändring och utveckling.
  • Få verktyg för att bidra till verksamhetens strategiska inriktning.
  • Programmet ger möjligheter till nätverkande med andra i liknande situation.
Rätt program för dig?

Du är idag HR-ansvarig inom din verksamhet. Du kan också ha ansvar för HR-frågorna parallellt med annat ansvar (såsom föreståndare eller VD). Akademisk examen är inte ett förkunskapskrav.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Account Manager

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se