General Management – vår specialitet

SSE Executive Educations integrerade General Management program som ger effekt både på kort och lång sikt, är särskilt inriktade på områdena Ledarskap, Affärsutveckling samt Finans och Ekonomi.

Genom att beställa ett program från oss skräddarsyr vi det helt anpassat till ditt företags utmaningar. Våra utbildningar – som kan erbjudas till större grupper av medarbetare inom ditt företag – är baserade på en kombination av forskning, erfarenhet och kunskap från Handelshögskolan.

Läs om samarbetet med Södra

Internationellt

Många av våra kunder är multinationella företag och programmen genomförs på de platser som passar bäst för dig som kund. Vi på SSE Executive Education har omfattande internationell erfarenhet och det skräddarsydda programmet bidrar med värde för er, oavsett vilken strategisk fas ni befinner er i.

Konsortieprogram och företagsuniversitet 

Som ett komplement till företagsinterna program erbjuder vi även konsortieprogram. Vi skräddarsyr konsortieprogrammen tillsammans med er – inriktade på ledarskapsutveckling och affärsutveckling.

Vi har även bred erfarenhet av att hjälpa företag att organisera och utveckla ledarskap och management. För de företag som bygger egna företagsuniversitet är vi en självklar partner.

Mål och resultat

Företagsinterna utbildningar ger era medarbetare en mer anpassad affärs- och ledarskapsutveckling än vad som är möjligt i ett öppet program. Programmen ger hela eller delar av din organisation ökad affärsförståelse och är en utmärkt start på exempelvis en förändringsprocess.

Referenser

Några exempel på företag som har använt och använder oss som utvecklingspartner är:

AstraZeneca, Atlas Copco, Danske Bank, Grant Thornton, Ericsson, Folksam, Gunnebo, Handelsbanken, Holmen, KFS – Kommunala Företagens Samorganisation, Lantmännen, NCC, Nefab, Nordea, PWC, Regeringskansliet – Miljödepartementet, Sandvik, Scania, SEB, Siemens, Sony Mobile Communications, SSAB, Svensk Ortopedisk Förening, Sweco, Swedbank, TeliaSonera, TetraPak, The Absolut Company, Tieto, Vattenfall, YIT, och ÅF.

En långsiktig affärspartner

SSE Executive Education i Stockholm strävar efter att vara mer än enbart en utbildningsleverantör. Vi ser oss som din affärspartner som hjälper dig att utveckla hela din organisation på både kort och lång sikt. Företagsinterna program ger era medarbetare en särskilt anpassad affärs- och ledarskapsutveckling som ger ökad affärsförståelse och förenklar förändringsprocesser. SSE Executive Education medverkar till att företag och organisationer väsentligt ökar effekt och förbättrar möjligheten att nå målen.

Kontakta oss gärna för en inledande diskussion så berättar vi vad vi kan göra för just ditt företag och organisation.


Kontakta mig

Henrik Björck

Business Area Director – Customized Solutions

Tel: +46 72 572 28 92

henrik.bjorck@exedsse.se