Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

 

Programmet Financial management för chefer och ledare vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att fatta strategiska beslut rörande finansiering och ägarrelationer, identifiera och lösa finansiella utmaningar i företaget samt hantera olika typer av finansiella risker.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet:

 • Hur kan vi finansiera vår planerade tillväxt?
 • Vad kräver våra aktieägare av oss?
 • Kan vi skaffa nytt eget kapital via aktiemarknaden?
 • Hur kan vi lösa våra kortsiktiga kapitalbehov?
 • Vad kräver våra banker av oss?
 • Hur bör vi strukturera våra räntebärande lån?
 • Hur finansierar vi oss via företagsobligationsmarknaden?
 • På vilka sätt kan vi hantera valutarisken i våra affärer?
 • Hur ska vi förvalta våra likvida medel på bästa sätt?
Programinnehåll

Financial management för chefer och ledare utgörs av följande delar:

Introduktionswebbinarium

Webbinariet introducerar fakulteten, gruppen och programupplägget och ger en kort presentation av de frågeställningar som behandlas i programmet.

Modul 1 – Finansmarknadens struktur

Den första modulen är en digital självstudiemodul med inspelade föreläsningar och övningsuppgifter som du arbetar med i egen takt.

Modul 2 – Financial management

Den andra modulen består av tre och en halv dagars salsundervisning med lärarledda föreläsningar och gruppdiskussioner.

Modul 3 – Praktikfallsdiskussion

Den tredje modulen består av egen inläsning av ett konkret praktikfall inom financial management följt av ett halvdagswebbinarium där vi gemensamt diskuterar lärdomarna från praktikfallet.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att ha en god förståelse för

 • hur finansmarknaden fungerar och vilka finansiella instrument som handlas
 • varför företagets tillväxt kräver finansiering på både kort och lång sikt
 • hur tillväxt via förvärv påverkar lönsamhet och finansiell ställning
 • hur aktiefinansiering går till och hur ägarrelationer påverkar företaget
 • för- och nackdelar med olika ägarformer
 • vilka krav som finansiering via banklån ställer på företaget
 • hur finansiering via marknaden för företagsobligationer går till
 • om och i så fall hur valutarisker påverkar verksamheten och kan hanteras
 • likviditetens betydelse för företagets överlevnad på kort och lång sikt
Rätt program för dig?

Financial management för chefer och ledare vänder sig till en bred och erfaren målgrupp, primärt inom små och medelstora företag, och möjliggör ett givande erfarenhetsutbyte. Programmet är särskilt relevant för följande roller och funktioner:

 • Vd, företagsledare och strategiansvariga chefer
 • Medlemmar i ledningsgrupper
 • Styrelseledamöter och ägarrepresentanter
 • Ekonomi- och finanschefer
 • Business Controller och Corporate Treasury
 • Investor Relations
 • Affärsjurister

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi

 

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sex dagars arbetsinsats.
Pris:
55 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer.