Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag. Utgångspunkten är det uppdrag som VD och ledningsgruppen har i att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet för att nå organisationens målsättningar.

I programmet, som tidigare hette Företagsledning, utvecklar du din förståelse för de sammanhang och perspektiv som är viktiga på ledningsgruppnivå. Du kommer att öka din förmåga att skapa konkurrensfördelar med utgångspunkt i din verksamhets position och förutsättningar.

Som deltagare får du de verktyg du behöver för att stärka din roll i ledningsgruppen och kan därför bidra mer till organisationens fortsatta utveckling. Du får även en djupare insikt i dina styrkor och drivkrafter och blir bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål.

Läs mer nedan eller kontakta oss för mer information. Du är även varmt välkommen att delta i något av våra informationsmöten om programmet.

Programinnehåll

Våra forskare, experter, företagsledare och inspiratörer hjälper dig som deltagare i din utveckling. Tillsammans med andra deltagare från olika branscher arbetar ni även med att utveckla varandras affärer gruppvis i diskussioner. Det ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

Programmet innehåller sex moduler som tillsammans ger dig ett helhetsperspektiv på företagande och ledarskap:

 • Mitt ledarskap och relationen till utveckling genom självinsikt
 • Ledarskap och konkurrenskraft i en föränderlig värld
 • Innovation, värdeskapande, varumärke och kundfokusering
 • Hur lönsamt – om styrning och organisering
 • Förändring som består – att få med sig människor
 • Min och organisationens framtid

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i respektive modul i programbroschyren.

Executive Leadership Program är vårt mest heltäckande general management-program, med en jämn fördelning mellan områdena affärsutveckling, ledarskap och ekonomisk styrning. 

Resultat
 • Du utvecklar din förmåga att omsätta strategin i värdeskapande och skapa konkurrensfördelar utifrån företagets position och förutsättningar.
 • Du fördjupar din kompetens inom affärsutveckling och ser sambanden i ekonomiska termer.
 • Du tränar din förmåga att kommunicera för att få saker att hända.
 • Du stärks i din roll som medlem i ledningsgruppen och i ditt bidrag till företagets utveckling.
 • Du får en djupare insikt i dina styrkor och drivkrafter och blir bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål.
 • Deltagare från olika branscher arbetar tillsammans med att utveckla varandras affärer i schemalagda diskussioner i grupper. Det ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett nätverk som förtsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.
Sagt om programmet

Pernilla Petrelius Karlberg är ekonomidoktor på Handelshögskolan i Stockholm och en av programledarna för Executive Leadership Program från SSE Executive Education:

“[…] Vilka skulle du säga är de främsta och viktigaste erfarenheterna som deltagarna på ”Executive Leadership Program” tar med sig tillbaka efter att ha gått programmet?

 

Pernila Petrelius Karlsberg – SSE Executive Education”Självförtroende, inspiration och ett fantastiskt nätverk! De får tid att fördjupa sig kring och förfina sitt eget ledarskap. Sedan får de naturligtvis massor av påfyllnad av kunskap från det senaste inom forskningen som rör general management och ledarskap. De får modeller och teorier som de direkt kan tillämpa i sina egna verksamheter och de har stora möjligheter att byta erfarenheter, funderingar och idéer med andra i liknande positioner men verksamma inom helt andra branscher eller typer av organisationer. Den här sortens möten är på så sätt helt unika. De här grupperna behåller kontakten i resten av livet och har alltid ett nätverk att kontakta i alla möjliga frågor.”

Ovanstående är ett utdrag från en artikel med Pernilla, läs den här.”

Rätt program för dig?

För chefer på ledningsgruppsnivå

För att få ut maximal nytta av programmet bör du som deltagare vara chef på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i affärsdrivande verksamhet inom den offentliga sektorn. Du vill skaffa dig en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling och ledarskap, och utvecklas såväl professionellt som personligt.

Vi vill se dig växa med din organisation

SSE Executive Education är en av nordeuropas ledande aktörer inom ledarskaps- och affärsutveckling, specialiserade på innovation, entreprenörskap, hållbarhet och styrning. Med den akademiska forskningen som grund och nära samarbete med näringslivet erbjuder vi ett brett urval av öppna program för individer och skräddarsydda uppdrag för företag och organisationer.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
04 november 2024 - 28 augusti 2025
Språk:
Svenska
Pris:
240 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor ej inkluderat

Alla datum

 • 4 - 8 november, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 9 - 12 december, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 27 - 30 januari, 2025: Kämpasten, Sigtuna
 • 10 - 13 mars, 2025: Kämpasten, Sigtuna
 • 5 - 8 maj, 2025: Kämpasten, Sigtuna
 • 25 - 28 augusti, 2025: Kämpasten, Sigtuna
Vänligen acceptera marknadsföringskakor för att se denna video.

Informationsmöten

Executive Leadership Program

Plats: Digitalt informationsmöte - Mer info och anmälan

Executive Leadership Program

Plats: Digitalt informationsmöte - Mer info och anmälan

Kontakta mig

Didrik Reuterswärd

Account Manager

Tel: +46 (0)72 453 62 71

didrik.reutersward@exedsse.se