Vi ökar er konkurrenskraft genom att tänka nytt

På SSE Executive Education förser vi ledare med ny kunskap, nya tankesätt och nya verktyg för att på ett framgångsrikt och resultatdrivet sätt kunna leda sina verksamheter in i framtiden. Vi bistår organisationer i att stärka sin konkurrenskraft. Och genom detta förstärks även i förlängningen den svenska konkurrenskraften på en internationell marknad.

Vi erbjuder både skräddarsydda projekt och öppna program kring ett stort antal områden inom ledarskap och affärsutveckling samt specialistprogram inom finans och försäkring.

Internationell spännvidd driver er mot förändring

Stockholm är en världsledande innovationshubb för det nya näringslivet. På SSE Executive Education breddar vi våra kunders perspektiv och blickar framåt. Med vår starka internationella närvaro, med leveranser på samtliga kontinenter, och den tydliga kopplingen till Handelshögskolan, är vi en given del av navet mellan forskningen och det traditionella och nya, innovativa näringslivet.

Läs mer om vårt arv »