Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Gediget managementprogram med bygg- och fastighetsfokus

Stora byggprojekt med många inblandade parter ställer särskilt höga krav, till exempel på fungerande samarbetsformer och god förståelse för allas förutsättningar i kedjan.

I vår managementutbildning för bygg- och fastighetssektorn är affär, ledarskap och styrning centrala områden. Men vi tror att nyckeln till att framgångsrikt leda en verksamhet i bygg- och fastighetssektorn även ligger i att förstå dess utmaningar från ett brett antal branschroller, samt att skapa väl fungerande samarbeten med andra aktörer. Därför lägger vi stor vikt vid att sätta samman deltagargrupper med god spridning av aktörer inom branschen.

Genom branschspecifika case och gott om utrymme för erfarenhetsutbyten med andra, får du en god förståelse för hela kedjan, för var branschen står idag och vart den är på väg.

På köpet får du ett personligt nätverk på hög nivå som du kommer att ha nytta av långt efter avslutat program – kanske genom hela ditt yrkesliv.

Programmet är framtaget i samarbete med Stiftelsen för Byggnadsindustrins Ledarutveckling, vilket säkrar att programinnehållet behåller sin relevans för branschen.

Läs mer nedan och ladda gärna ned broschyren som innehåller mer information.

Programinnehåll

Programmet är 20 dagar långt, fördelat på fem moduler under en period av ca 10 månader. Fem teman integreras och ger tillsammans ett helhetsperspektiv på företagsledning och ledarskap. Nedan är utdrag från innehållet i respektive tema.

1 Hur ser vår värld ut?
Bygg- och fastighetsbranschen påverkas av trender som internationalisering med stora aktörer, stort tryck från marknaden och starka trender som digitalisering och robotisering. Hur kan vi förhålla oss till dessa? Denna modul genomförs i en europeisk stad där vi studerar skillnader och likheter på plats.

2 Hur ska vi förhålla oss till den världen?
Hur kan vi utifrån omvärlden och verksamhetens kompetenser formulera en konkurrenskraftig strategi?

3 Hur gör vi det mesta av de resurser vi har?
Hur implementerar vi vår strategi så vi får bra resultat? Inom det här temat tar vi upp styrning med värderingar och med nyckeltal.

4 Hur får vi människorna i organisationen att bidra optimalt?
Du får redskap och insikter för ett ledarskap som möter framtidens behov inom bygg och fastighet. Med en förståelse för motivationskrafter som bl.a. värderingar och frihet att ta beslut samt medvetenhet om hur ditt ledarskap uppfattas av andra får du dina medarbetare att trivas och bidra fullt ut.

5 Hur kommer framtiden se ut?
Vi knyter ihop säcken och diskuterar aktuella branschnära frågor tillsammans med inbjudna inspiratörer.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i respektive modul i programbroschyren.

Resultat

För dig

 • Mer självförtroende och trygghet i din ledarroll.
 • Ett helhetsperspektiv på företagsledning och affärsutveckling.
 • En verktygslåda för att utveckla medarbetare och grupper. Ett starkt branschnätverk med både programkollegor och alumni.
 • Nya insikter i hur bygg- och fastighetsbranschen fungerar och förändras.
 • Nya perspektiv på utmaningarna i leveranskedjan från olika rollers perspektiv.
 • Ökad kompetens för att omsätta strategiska beslut till handling med hjälp av finansiella styrmedel.
 • Kunskaper om finansiella begrepp och verktyg och träning i dess användning.

 

För organisationen

 • Ny inspiration, förbättringsförslag och branschinsikter till ledningsgruppen.
 • En mer reflekterande och kompetent ledare med nya verktyg för ledarskap och analys.
 • Fördjupade insikter i omvärldstrender som påverkar bygg- och fastighetsbranschen nu och framåt.
 • Tillgång till ett starkt branschnätverk. Beredskap för framtida branschutmaningar.
Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som är företagsledare eller har en högre chefsbefattning inom bygg- och fastighetssektorn med självständigt affärs- och resultatansvar. Dynamiken och erfarenhetsutbytet i programmet stärks av en medveten spridning av deltagarna med avseende på roller och funktioner: t. ex. fastighetsägare, entreprenörer och leverantörer. Viktigast är att du vill få nya perspektiv på ledarskap och affärsutveckling och vill utveckla dig både professionellt och personligt.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare kan vi även genomföra detta program som skräddarsytt program >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • General Management
 • Bygg och fastigheter
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
14 februari - 20 oktober 2022
Språk:
Svenska
Pris:
179 000 SEK (Ex moms)

Alla datum

 • 14 - 17 februari, 2022: Kämpasten, Sigtuna
 • 28 - 31 mars, 2022: Kämpasten, Sigtuna
 • 7 - 10 juni, 2022: Kämpasten, Sigtuna
 • 12 - 15 september, 2022: Oslo, Norge
 • 17 - 20 oktober, 2022: Kämpasten, Sigtuna

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Företagsledning för bygg och fastighet – SBL

Plats: Digitalt informationsmöte - Mer info och anmälan

Kontakta mig

Didrik Reuterswärd

Account Manager

Tel: +46 72 453 6271

didrik.reutersward@exedsse.se