Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Vi befinner oss mitt i en strategisk omvärdering hos företag. Hållbarhet blir nu en central del av företagsstrategi och affärsinnovation.

Detta program ger dig verktyg för att utveckla en hållbarhetsstrategi och anpassa den till en övergripande affärsstrategi. Programmet underlättar affärsutveckling och tydliggör hållbarhetsutmaningar som nästa område inom affärsinnovation.

Programinnehåll

Dag 1: Strategisk CSR

Vi lägger en gemensam grund för diskussioner. Vi går igenom utveckling av en hållbarhetsstrategi och hur den kopplas till affärsstrategin. Vi diskuterar tänkande och språk, baserat på teori och på dina erfarenheter.

Dag 2: Innovation och CSR

Vi går igenom praktiska verktyg för att utveckla en hållbarhetsstrategi och en plan för affärsinnovation. Med hjälp av verkliga fall tillämpar vi ett gemensamt värdekoncept för tänkande och diskussion.

Dag 3: Uppgift – presentation

Dag 3 innehåller presentationer och feedback på uppgiften (att förbättra din strategi); här möts deltagarna en halv dag för diskussioner med övriga deltagare och externa experter. Deltagarna får praktiskt stöd och råd avseende åtgärder för att förbättra sin hållbarhets- och affärsstrategi.

Coaching

För att ytterligare stödja deltagarnas projekt erbjuds digitala coachingsessioner (avseende uppgifterna) dag 2 och 3.

Resultat

Efter detta program för hållbarhetsstrategi och affärsinnovation ökar du din förmåga att:

  • Hantera koncept för hållbarhetsstrategi.
  • Nyttja metoder för att anpassa strategin till din övergripande företagsstrategi via värdedrivet partnerskap.
  • Få insikter och verktyg avseende sätt att skapa hållbara affärsinnovationer.
  • Skapa nätverk med ledande experter inom hållbarhet och erfarna kollegor inom andra företag.
Rätt program för dig?

Detta program riktar sig till (i) företagsledare som vill vidareutveckla sin kompetens runt hållbarhet och (ii) hållbarhetschefer som vill utveckla sin företagsledningskompetens – och därmed gå vidare i sina karriärer.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Varför SSE Executive Education?

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap