Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Perspektiv och metoder som gör skillnad

Executive Management Program vänder sig till dig som har flera års erfarenhet av att vara chef eller ledare på ledningsgruppnivå och vill få bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling – och utvecklas såväl professionellt som personligt.

Programmet kopplar ett helhetsgrepp om affären och den ekonomiska styrningen och lyfter fram de viktiga sambanden mellan dem. Dessa nya perspektiv och verktyg kommer att ge dig nya sätt att ta itu med det som din organisation står inför just nu, men även förbereda dig för kommande utmaningar och möjligheter.

Med fokus på affären får du en utökad verktygslåda för att jobba strategiskt och en djupare förståelse för hur ni i ledningsgruppen kan arbeta bättre tillsammans. Du kommer att förstå ekonomiska samband och begrepp bättre och få handfasta råd för hur verksamhetens mål kan göras begripliga och engagerande för dina medarbetare.

Efter utbildningen kommer du kunna tillföra din organisation och ledningsgrupp värdefulla insikter baserade på uppdaterad forskning från Handelshögskolan i Stockholm såväl som täta samarbeten med experter från svenskt näringsliv.

Programinnehåll

Våra forskare, experter, företagsledare och inspiratörer hjälper dig som deltagare i din utveckling. Tillsammans med andra deltagare från olika branscher arbetar ni även med att utveckla varandras affärer gruppvis i diskussioner. Det ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

Programmets upplägg bygger på fyra moduler:

 • Trender, konkurrenskraft och strategi
  Hur ska vi förstå affärsvärlden och vilka verktyg är tillgängliga för strategisk analys?
 • Kunder, marknader och värdeskapande
  Hur skapar vi bra och lönsamma kundrelationer? Marknad, varumärke och värderingar.
 • Organisation och styrning
  Hur skapar vi kostnadseffektiva, anpassningsbara verksamheter och hur kan vi styra mot värdeskapande?
 • Ledningsgruppen och kommunikation
  Hur motiverar man anställda och skapar ledarskapsteam? Hur kan vi arbeta med kommunikation och värderingar här?

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i respektive modul i programbroschyren.

Resultat

Som resultat av den här utbildningen kommer du att:

 • Fördjupa din kompetens inom affärsutveckling och se sambanden i ekonomiska termer.
 • Få nya perspektiv som hjälper er att identifiera, utveckla och analysera frågeställningar på ett sätt som driver er verksamhet framåt.
 • Få nya insikter om sambanden mellan konkurrenskraft, värdeskapande och organisation.
 • Få nya kunskaper och perspektiv som direkt kan omsättas i din verksamhet.
 • Utveckla ett  förhållningssätt som hjälper dig ifrågasätta och filtrera bland allt ”management buzz”.
 • Få verktyg för effektivare kommunikation och förankring i organisationen.

Deltagare från olika branscher arbetar tillsammans med att utveckla varandras affärer i schemalagda diskussioner i grupper. Det ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett nätverk som förtsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som har flera års erfarenhet av att vara chef eller ledare på ledningsgruppnivå inom näringslivet, offentlig sektor eller annan verksamhet. Du är med och fattar beslut av strategisk karaktär samt leder förändringsprocesser. Du vill skaffa dig en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling och utvecklas såväl professionellt som personligt.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
24 april - 11 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
145 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor ej inkluderat.

Alla datum

 • 24 - 26 april, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 29 - 31 maj, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 28 - 30 augusti, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 9 - 11 oktober, 2024: Kämpasten, Sigtuna
Vänligen acceptera marknadsföringskakor för att se denna video.

Kontakta mig

Didrik Reuterswärd

Account Manager

Tel: +46 (0)72 453 62 71

didrik.reutersward@exedsse.se