Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Vad betyder det som står i årsredovisningen, hur hänger rapporterna samman och vad blir det för konsekvenser om man gör en förändring? Går vår verksamhet bra eller dåligt, vilka nyckeltal är relevanta för oss och hur jämför vi oss med andra?

Som chef är det viktigt att snabbt kunna analysera och förstå sin och andra verksamheters ekonomiska förutsättningar och agera på de behov man ser.

I detta ingår att:

 • Förstå den externa rapporteringen, d.v.s. kunna läsa och analysera egna och andras finansiella rapporter och förstå sambanden mellan olika nyckelbegrepp.
 • Känna till och kunna använda finansiella verktyg internt för att styra och agera på det som de olika siffrorna visar.
 • Förstå hur de externa och interna finansiella aspekterna samspelar och hur man kan använda dem för att hitta balans i verksamhetsutvecklingen på sikt.

Genom utbildningen Företagsekonomi för chefer och ledare – Värdeskapande affärsutveckling kommer du att ha tillgång till alla dessa aspekter och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna underbygga dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

Du kommer att ”tala det ekonomiska språket” och vara bekväm med ekonomiska begrepp som: balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys, finansiella effekter av strategiska och operativa beslut, lönsamhet och räkenskapsanalys, finansiella effekter av företagsförvärv, ekonomi- och verksamhetsstyrning, investeringskalkylering, styrning med finansiella nyckeltal, balanserade styrkort och belöningssystem.

I programmet får du ett värdefullt erfarenhetsutbyte med andra erfarna chefer och ledare och får diskutera och lära kring case hämtade från verkligheten. Du får hjälp att förstå din utmaning bättre, reflektera över perspektiv andra ger dig på den, och du får inspiration och handfasta tips hur du kan föra den framåt när du är tillbaka i vardagen.

Programinnehåll

Programmet Företagsekonomi för chefer och ledare – Värdeskapande affärsutveckling innefattar åtta dagar uppdelade på fyra moduler om två dagar.

De fyra modulerna är:

 1. Extern finansiell rapportering – Att förstå rapporter och nyckeltal
 2. Finansiell analys – Att mäta och utvärdera verksamhetens finanser
 3. Ekonomisk styrning – Att agera och affärsutveckla med ekonomiska verktyg
 4. Fortsättning ekonomisk styrning och projektarbete – En praktisk början på ett förändringsarbete

Modul 1 – Extern rapportering – Förstå rapporter och nyckeltal (2 dagar)

Vad betyder det som står i årsredovisningen? Hur hänger rapporterna samman? Vad blir det för konsekvenser om man gör en förändring?

Kopplingen mellan affärerna och rapporteringen är kärnan i den första modulen. Målet är att du ska kunna läsa, förstå och prata om årsredovisningar och kvartalsrapporter på ett insatt sätt.

Modul 2 Finansiell analys – Mäta och utvärdera (2 dagar)

Går verksamheten bra eller dåligt? Vilka nyckeltal är relevanta för oss? Hur jämför vi oss med andra?

I modul två går vi igenom verktyg för att utvärdera hur det går för verksamheten. Vi använder oss av olika nyckeltal och tittar på hur man med deras hjälp kan mäta likviditet, finansiell styrka och lönsamhet.

Modul 3 Ekonomisk styrning – Agera och utveckla (2 dagar)

Vad behöver vi göra för investeringar? Hur mäter vi och belönar vår personal?

I modul tre kommer vi att fokusera på att lyfta fram de möjligheter du som chef har att agera utifrån de behov som analyserna identifierar. Här ingår t.ex. delar som; investeringskalkyler, belöningssystem för anställda, prestationsmätning och kombinerade modeller för att hantera flera perspektiv samtidigt.

Modul 4 Fortsättning ekonomisk styrning och projektarbete – Sätta kunskaperna i arbete (2 dag)

Hur ska jag omsätta mina kunskaper till min egen vardag och verksamhet?

Genom ett avslutande projektarbete kommer du igång direkt med att överföra dina kunskaper till verksamheten. Du får själv välja ett relevant utvecklingsprojekt eller en utmaning och analysera och hitta förbättringsmöjligheter med hjälp av de ekonomiska verktyg du fått med dig under programmet.

Programmets format

Programmet består av 4 omgångar med 2 dagar i varje omgång. Alla moduler genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna. Olika former av interaktion mellan deltagare samt relevanta exempel tagna från deltagarnas egna verksamheter är centrala inslag i programmet.

Programmets projektarbete kommer att kräva att du avsätter tid för studier även mellan modulerna.

Resultat

Efter att ha gått programmet Företagsekonomi för chefer och ledare – Värdeskapande affärsutveckling kommer du att:

 • Vara mycket väl rustad för att förstå, analysera och utveckla dina affärer.
 • Ha mycket god finansiell kompetens. Du kommer att kunna analysera och utvärdera andra aktörer i företagets omvärld och använda den samlade informationen för att ta bra ekonomiska beslut.
 • Förstå viktiga ekonomibegrepp och kunna kommunicera och argumentera effektivare kring ekonomi- och utvecklingsfrågor.
 • Ha utökat ditt yrkesnätverk, med möjligheter att dela kunskap och utbyta erfarenheter långt efter programmets slut.
Rätt program för dig?

Det här programmet är till för dig i ledande befattning som vill utveckla dina ekonomiska och finansiella kunskaper, alltifrån att förstå det ekonomiska språket till hur du integrerar det i affärsmässiga beslut i vardagen. Vanliga befattningar är VD, marknadschef, försäljningschef, projektledare, produktchef, IT-chef och affärsområdeschef.

Om Handelshögskolan Executive Education

Handelshögskolan Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion.

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja Handelshögskolan Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Totalt 8 programdagar uppdelade på 4 moduler och därutöver ett tillämpande projektarbete
Ort:
Kämpasten, Sigtuna
Datum:
02 september 2024 - 21 januari 2025
Språk:
Swedish
Pris:
79 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost och logi tillkommer

Alla datum

 • 2 - 3 september, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 17 - 18 oktober, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 7 - 8 november, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 20 - 21 januari, 2025: Kämpasten, Sigtuna

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se