• Att växa via företagsförvärv vänder sig till dig som vill lära dig mer om företagsförvärv utifrån ett brett helhetsperspektiv, vilket inkluderar legala aspekter, synergifrågor, metoder för företagsvärdering, finansiella aspekter och organisatorisk integration.

  Tid: Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sju dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • Programmet Financial management för chefer och ledare vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att fatta strategiska beslut rörande finansiering och ägarrelationer, identifiera och lösa finansiella utmaningar i företaget samt hantera olika typer av finansiella risker.

  Tid: Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sex dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • En praktiskt orienterad ekonomiutbildning som vänder sig till dig som vill utveckla dina ekonomiska och finansiella kunskaper.

  Ort: Online

  Läs mer

 • En praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Tid: Totalt 8 programdagar uppdelade på 4 moduler och därutöver ett tillämpande projektarbete

  Läs mer

 • Programmet Företagsvärdering vänder sig till dig som vill stärka din kompetens inom företagsanalys och värdering. Det ger dig fördjupad förståelse för företagets värdeskapande och värderingsprocessens alla delar.

  Ort: Handelshögskolan i Stockholm

  Tid: Programmet utgörs av en kombination av salsundervisning och digitala självstudier, varav 3+3 dagar i sal. Totalt krävs cirka 10 dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

 

Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.

Välkommen!