Ekonomiutbildning

 • A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Stockholm

  Tid: 19-20 oktober

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Handelshögskolan Executive Educations långa erfarenhet av utbildningar inom ekonomi och starka koppling till både forskning och näringsliv gör det möjligt för oss att erbjuda dig de främsta experterna inom varje ämnesområde.

Sedan 2001 rankas vi bäst i Norden på executive education av the Financial Times.

 


Hittar du rätt?

Se även: Samtliga öppna program | General Management | Affär/uppdrag och Styrning | Ledarskapsutbildning | Finansiell ekonomi | Fördjupningskurser | Executive MBA


Vi håller även informationsmöten på plats i Stockholm, se datum.

Framgångsrika ledare kan ekonomi

På SSE Executive Education erbjuder vi ekonomiutbildning i Stockholm för yrkesverksamma chefer och ledare. Vi erbjuder såväl öppna ekonomiprogram med brett fokus samt skräddarsydda utbildningar för specialister.

Genom våra utbildningar i ekonomi får du ta del av ett väl genomtänkt innehåll där både forskningsbaserad kunskap och gedigen näringslivs- och branschkunskap får utrymme och förstärks med praktiska case, erfarenhetsutbyten och egen reflektion.