Ekonomiutbildning

 • A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Enligt överenskommelse

  Tid: Ges i nuläget enbart i företagsintent format

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Tid: Totalt 8 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • Företagsvärdering är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur kan vi använda […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: 31 januari - 31 maj 2022

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

På SSE Executive Education erbjuder vi ekonomiutbildning för yrkesverksamma chefer och ledare. Vi erbjuder såväl öppna ekonomiprogram med brett fokus som skräddarsydda utbildningar för specialister.

Genom våra utbildningar i ekonomi får du ta del av ett väl genomtänkt innehåll där både forskningsbaserad kunskap och gedigen näringslivs- och branschkunskap får utrymme och förstärks med praktiska case, erfarenhetsutbyten och egen reflektion.

 


Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.

Välkommen!