• Att växa via företagsförvärv vänder sig till dig som vill lära dig mer om företagsförvärv utifrån ett brett helhetsperspektiv, vilket inkluderar legala aspekter, synergifrågor, metoder för företagsvärdering, finansiella aspekter och organisatorisk integration.

  Tid: Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sju dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • Programmet Financial management för chefer och ledare vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att fatta strategiska beslut rörande finansiering och ägarrelationer, identifiera och lösa finansiella utmaningar i företaget samt hantera olika typer av finansiella risker.

  Tid: Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sex dagars arbetsinsats.

  Läs mer

 • En praktiskt orienterad ekonomiutbildning som vänder sig till dig som vill utveckla dina ekonomiska och finansiella kunskaper.

  Ort: Online

  Läs mer

 • En praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm

  Tid: Totalt 8 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • Programmet Företagsvärdering vänder sig till dig som vill stärka din kompetens inom företagsanalys och värdering. Det ger dig fördjupad förståelse för företagets värdeskapande och värderingsprocessens alla delar.

  Tid: Programmet utgörs av en kombination av sals- och distansundervisning, varav 6 dagar i sal (3+3). Totalt krävs cirka 10 dagars arbetsinsats. Möjligt att starta fram till 11 mars.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

På SSE Executive Education erbjuder vi ekonomiutbildning för yrkesverksamma chefer och ledare. Vi erbjuder såväl öppna ekonomiprogram med brett fokus som skräddarsydda utbildningar för specialister.

Genom våra utbildningar i ekonomi får du ta del av ett väl genomtänkt innehåll där både forskningsbaserad kunskap och gedigen näringslivs- och branschkunskap får utrymme och förstärks med praktiska case, erfarenhetsutbyten och egen reflektion.

 


Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.

Välkommen!