Ekonomiutbildning

 • A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Stockholm

  Tid: 19-20 oktober

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 8 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

På SSE Executive Education erbjuder vi ekonomiutbildning för yrkesverksamma chefer och ledare. Vi erbjuder såväl öppna ekonomiprogram med brett fokus som skräddarsydda utbildningar för specialister.

Genom våra utbildningar i ekonomi får du ta del av ett väl genomtänkt innehåll där både forskningsbaserad kunskap och gedigen näringslivs- och branschkunskap får utrymme och förstärks med praktiska case, erfarenhetsutbyten och egen reflektion.

 


Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.

Välkommen!