IFU är en del av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och är Sveriges ledande leverantör av utbildning för dig som arbetar inom risk management, försäkring och närliggande områden.

På IFUs egna hemsida, ifu.se, hittar du allt från kortare seminarier till mer omfattande diplomprogram. Ett heltäckande sortiment för att hålla din kompetens inom dessa specialistområden uppdaterade.