Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Offentliga sektorns management program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll. Du ingår i ett ledningssammanhang och förväntas kunna se hela verksamhetens uppdrag. Du är troligen medlem i en ledningsgrupp och kanske leder en egen.

Programmet vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och utgår från den offentliga sektorns speciella förutsättningar för att fördjupa din förståelse för dess särskilda villkor vad gäller styrning, förändringsarbete och verksamhetsutveckling.

Programinnehåll

Programmet utgår från följande fem centrala teman som belyses både teoretiskt och praktiskt för att ge dig nya insikter, kunskaper och färdigheter:

  • Det offentliga uppdraget och relationen till samhället
  • Medborgaren i fokus
  • Styrning och organisering
  • Ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete
  • Integration och kommunikation

Undervisningen vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och bygger på lång erfarenhet av chefs- och ledarutveckling inom offentlig sektor. Medverkande från akademin och praktiken bidrar med olika perspektiv och kunskaper och deltagarnas utmaningar utgör en viktig del av programmet.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Education >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
14 oktober 2024 - 09 maj 2025
Språk:
Svenska
Pris:
120 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor ej inkluderat

Alla datum

  • 14 - 16 oktober, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 25 - 27 november, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 20 - 22 januari, 2025: Kämpasten, Sigtuna
  • 10 - 12 mars, 2025: Kämpasten, Sigtuna
  • 7 - 9 maj, 2025: Kämpasten, Sigtuna