Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Offentliga sektorns management program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll. Du ingår i ett ledningssammanhang och förväntas kunna se hela verksamhetens uppdrag. Du är troligen medlem i en ledningsgrupp och kanske leder en egen.

Programmet vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och utgår från den offentliga sektorns speciella förutsättningar för att fördjupa din förståelse för dess särskilda villkor vad gäller styrning, förändringsarbete och verksamhetsutveckling.

Programinnehåll

Programmet utgår från följande fem centrala teman som belyses både teoretiskt och praktiskt för att ge dig nya insikter, kunskaper och färdigheter:

 • Det offentliga uppdraget och relationen till samhället
 • Medborgaren i fokus
 • Styrning och organisering
 • Ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete
 • Integration och kommunikation

Undervisningen vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och bygger på lång erfarenhet av chefs- och ledarutveckling inom offentlig sektor. Medverkande från akademin och praktiken bidrar med olika perspektiv och kunskaper och deltagarnas utmaningar utgör en viktig del av programmet.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Education >>

 • General management
 • Öppen utbildning
 • Offentlig sektor

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Offentliga sektorns managementprogram

Fakta:

Nästa programstart:

Totalt 15 dagar fördelat på 5 moduler.
Ort:
Programmet genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna.
Datum:
23 - 25 april 2018
Språk:
Svenska
Pris:
109 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor tillkommer

Alla datum

 • 23 - 25 april, 2018: Kämpasten, Sigtuna
 • 13 - 15 juni, 2018: Kämpasten, Sigtuna
 • 29 - 31 augusti, 2018: Kämpasten, Sigtuna
 • 26 - 28 september, 2018: Kämpasten, Sigtuna
 • 24 - 26 oktober, 2018: Kämpasten, Sigtuna

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Offentliga sektorns managementprogram

Plats: Handelshögskolan Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se

Kontakta mig

Martin Rogberg

Program director & product development

Tel: +46 70 557 32 46

martin.rogberg@exedsse.se

utbildning chef tjänsteföretag

Kontakta mig

Thérese Wikström

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 55

therese.wikstrom@exedsse.se

Kontakta oss