Samtliga öppna utbildningar

 • Programmet för dig som vill utveckla din kompetens i rollen som aktiv styrelsemedlem och stärka företagets förmåga för långsiktig framgång.

  Ort: Stockholm

  Tid: Totalt 3 dagar (2+1 dag). För mer information ladda ner broschyr.

  Läs mer

 • Ett program för byggherrar som vill utveckla kompetensen som ledare och öka kompetensen för att effektivt driva samhällsbyggande.

  Läs mer

 • SSE Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSec:s licensieringstest för rådgivare.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledar- och affärsutveckling samt operativ styrning. För dig som vill utveckla dig själv och förmågan att leda andra.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Läs mer

 • Ett program där du utvecklar dina kunskaper inom ledning, styrning, ekonomi och organisering ur vårdsektorns speciella förutsättningar.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Läs mer

 • A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Stockholm

  Läs mer

 • Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig […]

  Läs mer

 • Digital transformation för ledare rustar dig som ledare med hållbara strategier och metoder för att leda din verksamhet mot digital mognad och bibehållen konkurrenskraft.

  Ort: Stockholm

  Läs mer

 • Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-17 maj + 3-5 juni

  Läs mer

 • Sveriges mest heltäckande utbildningsprogram inom finansiell ekonomi.

  Ort: Stockholm

  Tid: 32 programdagar, självstudier och 7 tentamina. Se broschyr eller respektive delprogram för aktuella datum.

  Läs mer

 • Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 25 dagar fördelat på 6 moduler.

  Läs mer

 • Programmet ger dig som högre chef nya perspektiv och en djupare förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling.

  Ort: Programmet genomförs som internat på en kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 12 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • Ett program för dig som är i ledande position och vill ha en välmeriterad oberoende mentor för stöd kring dina och företagets utmaningar.

  Ort: Stockholm

  Läs mer

 • Ett praktiskt inriktat program inom analys och värdering av företag. Du lär dig förstå teoretiska värderingsmodeller och hur de praktiskt används.

  Ort: Handelshögskolan i Stockholm

  Tid: 5 dagar

  Läs mer

 • Programmet Finansiell kommunikation ger dig en bättre förmåga att kommunicera finansiell information till icke-finansspecialister på ett tydligt, pedagogiskt och inkluderande sätt.

  Läs mer

 • Nyhet! Fördjupning om portföljval och ekonomisk psykologi

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 8 dagar fördelat på 4 moduler.

  Läs mer

 • För dig som är högre chef inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utveckla kompetensen inom affärsutveckling och stärka chefsrollen.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm, med undantag av modul 3 som genomförs i Oslo.

  Tid: Totalt 20 dagar fördelat på 5 moduler.

  Läs mer

 • Ett program för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom redovisning, finansiell analys, företagsvärdering och Corporate Finance.

  Ort: Stockholm

  Tid: 13 programdagar, självstudier och 3 tentamina

  Läs mer

 • Hållbarhetsfrågor har under lång tid varit centrala för finanssektorns aktörer, men det råder fortfarande en del osäkerhet kring området. Vad innebär de här frågorna egentligen och hur kan de integreras i affärsmässiga beslut? I tvådagars-utbildningen Hållbarhet och finans vänder vi oss specifikt till dig som arbetar med finansrelaterade frågor och som behöver få ett stärkt grepp om hållbarhet.

  Ort: Stockholm

  Läs mer

 • Ett forskningsbaserat och interaktivt program där fokus ligger på dina erfarenheter av och utmaningar gällande ledarrollen. Programmet hjälper dig att utvecklas till en mer effektiv och medveten ledare.

  Ort: På internat i Stockholmstrakten

  Läs mer

 • Fördjupningsprogram inom finansiell ekonomi för systematisk, strategisk kapitalförvaltning.

  Ort: Stockholm

  Tid: Ej fastställt - kontakta Johan Nordlund, johan.nordlund@exedsse.se, vid intresse (programmet kan även ges företagsinternt)

  Läs mer

 • Ett nytt fördjupningsprogram inom finansiell ekonomi som fokuserar på hur det förvaltade kapitalet ska fördelas mellan olika tillgångsklasser och marknader.

  Ort: Handelshögskolan i Stockholm

  Tid: 13-14 maj 2019

  Läs mer

 • Ett program som ökar din förståelse för hur du agerar, gör dig medveten i ditt ledarskap och som skapar resultat för dig och din organisation.

  Ort: Internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna och enstaka coachingdagar i Stockholm.

  Tid: Totalt 18 dagar, varav 14 på internat och 4 enstaka coachingdagar.

  Läs mer

 • Ett program för dig som vill stärka din förmåga som ledare att nå resultat med tydlig och effektiv kommunikation.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 3 dagar.

  Läs mer

 • Ett unikt och skräddarsytt managementprogram för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

  Ort: Stockholm

  Tid: Totalt 9 dagar fördelat på 4 moduler

  Läs mer

 • Ett program där du som högre chef inom ett professionellt tjänsteföretag får en helhetssyn på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 12 dagar fördelat på 4 moduler.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling för dig som vill bli bättre på att driva utveckling och leda förändring.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 15 dagar fördelat på 5 moduler.

  Läs mer

 • Sobonas ledarskapsakademi som ges i samarbete med SSE Executive Education. Ett skräddarsytt och avancerat program för dig som är styrelseordförande i kommunala företag.

  Ort: Stockholm

  Läs mer

 • Ett integrerat program för dig som vill öka kunskapen inom portföljförvaltning, derivat och riskhantering.

  Ort: Stockholm

  Tid: 11 programdagar, självstudier och 2 tentamina

  Läs mer

 • Programmet för dig som fortsatt vill utveckla dig i rollen som projektledare och få djupare insikt i dig själv.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 5 dagar fördelat på 2 moduler.

  Läs mer

 • Ett integrerat program för dig som vill vidga kunskaperna inom räntemarknaderna, valutafrågor samt makroekonomisk analys

  Ort: Stockholm

  Tid: 8 programdagar och självstudier

  Läs mer

 • Executive MBA, ett examensprogram på deltid under 18 månader som ger en akademisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Läs mer

 • Skapa hållbarhetsstrategier med stor slagkraft genom bättre förståelse och samarbete mellan hållbarhetschefer och chefer.

  Ort: Stockholm and Sigtuna, Sweden

  Läs mer

 • Ett VD-program för kommunala företag anslutna till Sobona.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Handelshögskolan Executive Educations långa erfarenhet och starka koppling till både forskning och näringsliv gör det möjligt för oss att erbjuda dig de främsta experterna inom varje ämnesområde.

Sedan 2001 rankas vi bäst i Norden på executive education av the Financial Times.

 


Hitta rätt via kategori

Se även: General Management | Affär/uppdrag och StyrningStyrning | Ledarskap | Finansiell ekonomi | Fördjupningskurser | Executive MBA


Vi håller även informationsmöten på plats i Stockholm, se datum.