Samtliga öppna utbildningar

 • Ort: Online

  Läs mer

 • SSE Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSec:s licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Stockholm

  Tid: Juni 22

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledar- och affärsutveckling samt operativ styrning. För dig som vill utveckla dig själv och förmågan att leda andra.

  Läs mer

 • Ett program där du utvecklar dina kunskaper inom ledning, styrning, ekonomi och organisering ur vårdsektorns speciella förutsättningar.

  Läs mer

 • A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Tid: Ges i nuläget enbart i företagsintent format

  Läs mer

 • Derivatinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering och aktiv förvaltning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar terminer, optioner och andra typer av […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats, varav tre dagar med salsundervisning, under en period på fem veckor enligt start- och slutdatum nedan

  Läs mer

 • Programmet har skräddarsytts för att tillgodose behoven hos de kommunala företagen, med syfte är att stärka, lyfta och trygga det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Läs mer

 • Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig […]

  Läs mer

 • Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget.

  Ort: Stockholm

  Tid: 25-27 april + 16-18 maj 2022

  Läs mer

 • Sveriges mest heltäckande utbildningsprogram inom finansiell ekonomi.

  Läs mer

 • Driving Strategic Transformation is a career changing program that provides a highly integrated, multidisciplinary view of strategy, value creation and organization. You will emerge from the program ready to identify, frame and solve complex business challenges, build cooperation across functions that drives organizational change, and develop winning strategies that give your company a competitive edge. […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Programmet består av tre moduler.

  Läs mer

 • Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

  Läs mer

 • Programmet ger dig som högre chef nya perspektiv och en djupare förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling.

  Tid: Totalt 12 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • Finansiell analys

  Datum kommer

  Finansiell analys ersätts av vårt nya program Företagsvärdering, ett vidareutbildningsprogram i företagsanalys och värdering för yrkesverksamma. Företagsvärdering riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Läs mer om Företagsvärdering >> [tab]Om […]

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Det här en praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en bra förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Efter utbildningen kommer du att kunna läsa finansiella rapporter, ”tala det ekonomiska språket” och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna argumentera för dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

  Tid: Totalt 8 dagar uppdelat på 4 moduler

  Läs mer

 • För dig som är högre chef inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utveckla kompetensen inom affärsutveckling och stärka chefsrollen.

  Läs mer

 • Företagsvärdering är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur kan vi använda […]

  Ort: På distans och på konferensanläggning i centrala Stockholm

  Tid: 31 januari - 31 maj 2022

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Kapitalförvaltning är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för hur finansiella teorier och modeller kan användas i praktisk kapitalförvaltning. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur skapar man en optimal portfölj av tillgångar för olika typer av placerare? Vilken betydelse […]

  Läs mer

 • Ort: Online

  Läs mer

 • Makroekonomisk analys är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och konjunkturcykelsvängningar, samt på vilka sätt finans- och penningpolitik kan användas för att hantera makroekonomiska risker. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Varför växer vissa länder […]

  Läs mer

 • En specialutformad utbildning för chefer och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet ger en helhetssyn på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling för dig som vill bli bättre på att driva utveckling och leda förändring.

  Tid: NOVEMBER FULLBOKAT. Välkommen till nästa programstart!

  Läs mer

 • Sobonas ledarskapsakademi som ges i samarbete med SSE Executive Education. Ett skräddarsytt och avancerat program för dig som är styrelseordförande i kommunala företag.

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Läs mer

 • The daily work of a Project Manager can be challenging, running multiple projects simultaneously with new directions and alternate decisions in a high tempo. Also, digitalization is all around us, either as a fact of today or a coming effect for the organization. This program is designed to give Project Managers the knowledge and tools […]

  Tid: Programmet är uppdelat i två moduler

  Läs mer

 • Programmet för dig som fortsatt vill utveckla dig i rollen som projektledare och få djupare insikt i dig själv.

  Läs mer

 • Ränteinstrument

  Datum kommer

  Ränteinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för hur räntemarknaden fungerar och hur ränteinstrument kan användas i ränteförvaltning, upplåning och riskhantering. Exempel på frågor som diskuteras i programmet är: Hur påverkas priserna på ränteinstrument av ränteändringar? Vilka makrofaktorer bestämmer räntorna för […]

  Läs mer

 • Executive MBA, ett examensprogram på deltid under 18 månader som ger en akademisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Läs mer

 • Skapa hållbarhetsstrategier med stor slagkraft genom bättre förståelse och samarbete mellan hållbarhetschefer och chefer.

  Läs mer

 • Hållbarhetsfrågor har under lång tid varit centrala för finanssektorns aktörer, men det råder fortfarande en del osäkerhet kring området. Vad innebär de här frågorna egentligen och hur kan de integreras i affärsmässiga beslut? I tvådagarsutbildningen Sustainable Finance vänder vi oss specifikt till dig som arbetar med finansrelaterade frågor och som behöver få ett stärkt grepp om hållbarhet.

  Ort: Stockholm School of Economics

  Läs mer

 • Utvecklande HR

  2022-03-14

  De kommunala företagen står inför stora utvecklingssteg. Läget ställer krav på verksamheten att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbföränderligt landskap. Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i programmet blir därför att utgå från verksamhetens […]

  Ort: Kämpasten, Sigtuna

  Tid: 6 oktober 2021 - 16 mars 2022

  Läs mer

 • Ett vd-program för kommunala företag anslutna till Sobona.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Vi utbildar framgångsrika ledare

En bra ledare förstår vad som driver människor. Och känner sin egen ledarstil bra nog för att kommunicera, driva på och motivera effektivt utifrån den.

Ditt personliga ledarskap sätter förutsättningarna och vi hjälper dig göra det mesta av det när du går en utbildning hos oss. Men vi är övertygade om att en bra ledare utöver ledarskapsutveckling även behöver en bra förståelse för affären och de ekonomiska begreppen. Det kommer att hjälpa dig som ledare att förstå och bryta ner vad de stora besluten betyder för varje medarbetare. Och för att motivera ditt team behöver alla förstå vad ni ska uppnå tillsammans och vilken roll de själva har.

Oavsett om du leder team, leder andra chefer, funktioner, företag eller koncerner har vi en ledarskapsutbildning med just det du behöver för ett modernt, framgångsrikt ledarskap.

 


Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.

Välkommen!