Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Beskrivning

Ledarskap och affärsmässighet för vårdsektorn

Som chef och ledare inom vården behöver du kunna hantera en mängd olika krav som inte sällan står i konflikt med varandra. Olika intressen skapar stor konkurrens om resurserna och värderingar och etik är centrala begrepp att ständigt förhålla sig till.

Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina kunskaper inom styrning, ekonomi, organisering och ledning. Programmet utgår från de speciella förutsättningarna inom hälso- och sjukvården och bygger på snart 20 års erfarenhet av chefsutveckling med verksamhetsansvariga inom hälsa- och sjukvården.

Programinnehåll

Programmet omfattar tolv dagar fördelade på fyra moduler under fem månader. Exempel på ämnen som behandlas är:

Perspektiv på sjukvården och dess omvärld

Finansiering, företagsekonomi, organisation och styrning med inriktning på vården.

Ledarskap och organisation

Organisatoriska modeller, förändringsarbete och chefsrollen.

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning med inriktning på vården, externredovisning och processorientering.

Hälsoekonomi och etik

Hälsoekonomiska värderingstekniker, etik och värdekonflikter i vården.

Programmet vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och bygger på lång erfarenhet av chefsutveckling inom hälso- och sjukvården. Medverkande från akademin och praktiken bidrar med olika perspektiv och kunskaper och deltagarnas utmaningar och verklighet är en viktig utgångspunkt för programmet. Programupplägget ger stort utrymme för reflektion och genom mötet med andra deltagare får du nya perspektiv och kan ta del av erfarenheter från andra med insikter från liknande utmaningar du själv står inför.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i programbroschyren.

Resultat

För dig

  • Efter programmet har du verktygen för att säkerställa en positiv utveckling inom den egna organisationen.
  • Du kommer att få med dig nya perspektiv på ledarskap inom den speciella kontext som hälsa- och sjukvården utgör.
  • Mötet mellan akademi och praktik och erfarenhetsutbyte med andra chefskollegor ger dig nya perspektiv, insikter och kunskaper som ökar din förmåga att leda och utveckla din verksamhet.

För verksamheten

  • Deltagaren kommer att ha ett starkare ekonomiskt synsätt på verksamheten, med en medvetenhet om de specifika utmaningar och möjligheter som finns inom hälso- och sjukvården.
  • Deltagaren kommer att vara mer medveten om sin personliga ledarstil och ha verktyg och metoder för att stärka sin ledarroll i er organisation.
Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som är chef med verksamhetsansvar inom sjukvården. Du har personalansvar och budget- eller resultatansvar.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Ort:
Programmet genomförs som internat på kursgården Kämpasten, Sigtuna
Datum:
07 oktober 2024 - 07 mars 2025
Språk:
Svenska
Pris:
110 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor tillkommer

Alla datum

  • 7 - 9 oktober, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 11 - 13 november, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 15 - 17 januari, 2025: Kämpasten, Sigtuna
  • 5 - 7 mars, 2025: Kämpasten, Sigtuna

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Account Manager

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se