Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Programmet Företagsvärdering vänder sig till dig som vill stärka din kompetens inom företagsanalys och värdering. Det ger dig fördjupad förståelse för företagets värdeskapande och värderingsprocessens alla delar.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet är:

 • Hur kan vi använda redovisningsinformation för att analysera företag?
 • Vilka finansiella konsekvenser leder olika affärsbeslut till?
 • Hur prognosticerar vi företagets framtida utveckling?
 • Hur värderar vi framtida förväntade kassaflöden?
 • Vilka företagsstrategier skapar mervärde?

Företagsvärdering ges som ett blended learning-program, vilket innebär en kombination av olika lärmoment såsom inspelade föreläsningar, övningsuppgifter, undervisning i sal och gruppdiskussioner. Detta ger dig stor flexibilitet och bra förutsättningar för maximalt lärande under en begränsad tid. Du gör vissa delar i egen takt när det passar dig bäst, och andra delar tillsammans med lärare och övriga deltagare. Du får samtidigt goda möjligheter att interagera inom gruppen,utbyta erfaren­heter och bygga nätverk för framtiden.

Programinnehåll

Företagsvärdering utgörs av fyra moduler med följande fokus:

Modul 1: Kassaflöden och nyckeltal (distansundervisning)

I den första modulen går vi igenom den redovisning och finansiella analys som du behöver känna till för att tillgodogöra dig programmet.

Modul 2: Finansiell företagsanalys (salsundervisning)

Under den andra modulen arbetar vi med den finansiella företagsanalysen, med särskilt fokus på lönsamhet, tillväxt och finansiell ställning. Analysen hjälper oss att förstå företagets historiska utveckling och ger oss även de verktyg vi behöver för att bygga en finansiell prognosmodell som underlag för företagsvärderingen.

Modul 3: Företagsvärdering (distansundervisning)

I den tredje modulen går vi igenom grunderna i de två centrala värderingsmodellerna Discounted Cash Flow Valuation (kassaflödesvärdering) och Economic Profit Valuation (value-added-värdering).

Modul 4: Tillämpning företagsvärdering (salsundervisning)

I den fjärde modulen diskuterar vi företagsvärdering ur ett praktiskt och tillämpat perspektiv. Fokus ligger på värdering av diskonterade kassaflöden, men vi tar även upp andra modeller som kompletterar kassaflödesanalysen och hjälper oss förstå företagens värdeskapande.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att kunna

 • analysera företags lönsamhet, tillväxt och finansiella ställning
 • förstå drivkrafter för operativ lönsamhet i olika branscher
 • analysera finansiella konsekvenser av strategiska val
 • använda finansiella prognosmodeller för olika typer av företag
 • värdera företag med kassaflödesmodeller och alternativa modeller
 • analysera rörelserisk och finansiell risk inom och mellan branscher
 • förstå kapitalkostnadens betydelse för företagsvärderingen
Rätt program för dig?

Företagsvärdering är ett vidareutbildningsprogram för dig som är yrkesverksam och som vill stärka din kompetens inom företagsanalys och värdering i praktiken, samt fördjupa din förståelse för företagets värdeskapande. Programmet är särskilt relevant för dig som arbetar i en roll som

 • analytiker, kapitalförvaltare eller kreditbedömare
 • rådgivare eller kundansvarig i den finansiella sektorn
 • företagsledare eller strategiansvarig chef
 • ekonomichef, finanschef eller controller
 • innefattar ägarrelationer, till exempel Investor Relations

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Programmet utgörs av en kombination av salsundervisning och digitala självstudier, varav 3+3 dagar i sal. Totalt krävs cirka 10 dagars arbetsinsats.
Ort:
Handelshögskolan i Stockholm
Datum:
17 februari - 15 maj 2025
Språk:
Swedish
Pris:
85 000 SEK (Ex moms)

Alla datum

 • 17 februari, 2025: digitalt
 • 18 - 20 mars, 2025: Handelshögskolan i Stockholm
 • 21 mars, 2025: digitalt
 • 13 - 15 maj, 2025: Handelshögskolan i Stockholm