SSE Executive Education har en bred erfarenhet av att erbjuda konsortieprogram som baseras på långsiktigt samarbete med över 20 företag.

Dessa samarbeten grundar sig på bärande principer som:

  • en utvald och stabil grupp av partnerorganisationer som delar en långsiktig syn på strukturerad chefs- och ledarutveckling
  • en delad ambition att proaktivt påverka programmål och struktur
  • ett gemensamt intresse i långsiktigt och nära erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra företag och organisationer

 

Vill du veta mer?

För mer information om konsortieprogrammen, och om ni vill starta ett nytt konsortieprogram med andra organisationer:

Kontakta Henrik Björck, tfn +46 72 572 28 92 eller henrik.bjorck@exedsse.se.

  • = Innehållsfokus
  • Affären/uppdraget
  • Styrning
  • Ledarskap

Kontakta mig

Henrik Björck

Business Area Director – Customized Solutions

Tel: +46 72 572 28 92

henrik.bjorck@exedsse.se

Kontakta mig

Eva Ahlgren

Head of Consortia

Tel: +46 70 594 67 76

eva.ahlgren@exedsse.se