Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

 

Att växa via företagsförvärv vänder sig till dig som vill lära dig mer om företagsförvärv utifrån ett brett helhetsperspektiv, vilket inkluderar legala aspekter, synergifrågor, metoder för företagsvärdering, finansiella aspekter och organisatorisk integration. Exempel på frågor som diskuteras i programmet:

 • Hur går förvärvsprocessen till?
 • Vilka förvärvsargument brukar förekomma och hur ska man utvärdera dessa?
 • Hur värderas ett förvärvsobjekt?
 • På vilka sätt kan ett förvärv finansieras?
 • Vilka legala restriktioner kan uppstå i en förvärvssituation?
 • Vilka effekter får förvärv på de finansiella rapporterna?
 • Under vilka förutsättningar är förvärv värdeskapande?
 • Varför är integrationsprocessen så svår och hur bör man hantera denna?
Programinnehåll

Att växa via företagsförvärv utgörs av fyra moduler:

Modul 1 – Finansiell rapportering, nyckeltal och värdering

Modul 1 är en digital självstudiemodul med inspelade föreläsningar och individuella övningsuppgifter.

Modul 2 – Förvärvet fram till förvärvstidpunkten

Modul 2 består av två och en halv dagars salsundervisning med lärarledda föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner.

Modul 3 – Finansiell rapportering för förvärv

Modul 3 är en digital självstudiemodul med inspelade föreläsningar och digitala övningsuppgifter.

Modul 4 – Förvärvet efter förvärvstidpunkten

Modul 4 består av två dagars salsundervisning med lärarledda föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att kunna

 • förstå de olika stegen i förvärvsprocessen
 • identifiera legala möjligheter och begränsningar i förvärvssituationer
 • förstå vad som krävs för att skapa mervärde i ett förvärv
 • känna till de vanligaste metoderna för att värdera ett förvärvsobjekt
 • analysera redovisningsmässiga effekter av förvärv på koncernens lönsamhet och finansiella ställning
 • analysera organisatoriska integrationsfrågor efter förvärvstidpunkten
Rätt program för dig?

Att växa via företagsförvärv vänder sig till dig som vill lära dig mer om förvärvsrelaterade frågor ur ett brett och tillämpat perspektiv. Programmet är särskilt relevant för dig som

 • arbetar i ett företag som har som strategi att växa via förvärv och på något sätt berörs av detta i din roll
 • analyserar förvärv utifrån ett kapitalmarknadsperspektiv och vill få en bredare förståelse om frågor relaterade till förvärv

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Programmet genomförs dels på kursgård, dels genom distansundervisning. Totalt krävs cirka sju dagars arbetsinsats.
Datum:
19 augusti - 11 oktober 2024
Pris:
69 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer.

Alla datum

 • 19 augusti, 2024: digitalt
 • 16 - 18 september, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 23 september, 2024: digitalt
 • 10 - 11 oktober, 2024: Kämpasten, Sigtuna