Beskrivning

Finansiell ekonomi för rådgivare

I takt med ökad bevakning och analys av olika sparprodukter blir också kunderna allt mer insatta och pålästa inför ett rådgivningsmöte. I konkurrens med digitala rådgivningsplattformar tydliggörs även kostnaderna för rådgivning och sammantaget blir det allt viktigare för rådgivaren att kunna skapa mervärde och förklara komplexa sammanhang på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Programmet Certifierad Placeringsrådgivare stärker din kompetens inom finansiell ekonomi och ger dig tumregler och struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning. Utbildningens egen examination säkerställer kompetenskravet för rådgivare enligt gällande lagstiftning.

Utbildningen är även direkt förberedande för dig som skall genomföra SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Programinnehåll

Programmet sträcker sig över ca en månads tid, där en serie live-webinars utgör stommen. Webbinarierna är interaktiva och presentationer varvas med diskussioner och arbete med problemlösning. Vi använder röstningsverktyg och digitala grupprum för att skapa en engagerande utbildning och säkerställa ett effektivt lärande. Andra inslag i programmet är videos, podcasts, bokläsning, övningsuppgifter och diagnostiska tester.

En central del av programmet är arbete med rådgivningscase, för att du som deltagare ska känna dig trygg i att verkligen kunna tillämpa den kunskap du erhåller på bra sätt.

Exempel på ämnen som behandlas i Certifierad Placeringsrådgivning är:

  • Makroekonomi och ränteinstrument
  • Aktier och fondkunskap
  • Derivatinstrument och strukturerade produkter
  • Grundläggande portföljlära
  • Finansiell rådgivning till privatkunder och företag
  • Pensionssparande och försäkring
  • Börskunskap och värdepappershandel
  • Lag, skatt och etik
Certifiering

Även lagstiftarens krav har ökat på rådgivare genom Lag om finansiell rådgivning till konsumenter och kundskyddsreglerna i Lag om värdepappersmarknaden (MifID). Mot bakgrund av det har vi etablerat en certifiering för finansiella rådgivare – Certifierad Placeringsrådgivare.

För att uppfylla kraven för certifiering gäller att du genomgår en examination med godkänt resultat. Examinationen består av inlämningsuppgifter, ett kunskapstest och ett praktikfall. Som Certifierad Placeringsrådgivare uppfylls även Fondbolagens Förenings teoretiska kompetenskrav för fondrådgivare.

År 2013 införde SwedSec ett nytt yrkesanpassat licensieringstest för finansiella rådgivare och efter att ha slutfört programmet Certifierad placeringsrådgivare har du fullgoda kunskaper för att ta även denna licens.

Rätt program för dig?

Placeringsrådgivarutbildningen vänder sig främst till dig som är på väg in i rollen som finansiell rådgivare. Utbildningen passar dock även dig som inte direkt arbetar som rådgivare, men som i din yrkesroll behöver stärka din kompetens kring finansiella placeringar. Utbildningen kan även med fördel läsas av dig som redan är finansiell rådgivare – för att uppdatera och vässa dina kunskaper.

Vi hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Läs även gärna mer om vårt specialistområde Finance >>

Om Oss

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Education >>

 

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Totalt krävs 10 dagars studier, varav ca 4 lärarledda i sal och via webinar.
Ort:
Online och i Stockholm
Datum:
01 april - 01 maj 2025
Språk:
Svenska
Pris:
36 000 SEK (Ex moms)
Rabatt för dig som går Livdiplomutbildning - kontakta IFU för detta.

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 76 527 75 45

maria.enger@exedsse.se