Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Detta lunch-till-lunch Business retreat vänder sig till dig som söker en möjlighet till reflektion och perspektiv i en hektisk värld. Under retreatet varvar vi meditation och andra forskningsbaserade övningar med strukturerad reflektion där du får möjlighet att titta på din situation och utforska vägar framåt. Genom övningarna får du verktyg till fortsatt utveckling även efter retreatets slut.

Ordet retreat kommer från engelskan och betyder retirera; att dra sig tillbaka. Genom att ta oss tid att fokusera inåt kan vi komma till nya insikter, fylla på med energi och öka vårt välbefinnande. Det här är ett tillfälle att utforska vad som verkligen betyder något för dig och hitta vägar framåt som inkluderar både personlig och professionell utveckling – på kort och lång sikt.

Läs mer nedan eller kontakta oss för mer information via programadvisors@exedsse.se eller telefon +46 8 586 175 60.

Din personliga och professionella utveckling

Ett retreat innebär att söka eftertanke i stillhet, i sällskap av andra. Det är en möjlighet att dra sig tillbaka för att reflektera och få perspektiv på tillvaron. I detta Business Retreat är utgångspunkten att arbetet och livet inte är två separata ting. De påverkar varandra – och båda är en del av dig.

Genom mindfulness och andra övningar kan du öka din förmåga att hantera osäkerhet och göra effektiva prioriteringar. En lång rad studier visar att mindfulness bidrar till minskad stress och ökat välbefinnande, men också en förhöjd förmåga att se möjligheter och agera proaktivt. Med ett starkare fokus och tydligare prioriteringar kan du få mer gjort med mindre insats.

Tillsammans med andra deltagare med liknande utmaningar, får du lära dig olika typer av övningar som varvas med strukturerad reflektion. Du får vägledning i hur arbetet kan bli en väg till fortsatt personlig utveckling och hur du kan integrera prestation med välbefinnande.

Deltagarprofil

Detta business retreat är för chefer och ledare som känner ett behov av att få perspektiv på en komplex eller hektisk vardag och vill fylla på med ny energi. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av till exempel meditation, men du är nyfiken på olika övningar och tekniker och har ett öppet sinne.

Om retreatledaren

Lasse Lychnell är doktor i företagsekonomi och forskar om hur ledare integrerar inre utveckling med sitt yrkesliv. Lasse Lychnell är certifierad mindfulnessinstruktör och har mer än 10 års erfarenhet av att leda grupprocesser där inre utveckling möter verksamhets- och affärsutveckling.

Campus Kämpasten

Stimulans och avkoppling för både kropp och sinne är en del av ett lyckat retreat. Campus Kämpasten ligger i vacker och avkopplande miljö nära naturen i Sigtuna vid Mälarens strand. Här finns bland annat fina promenadslingor, belyst motionsslinga, sjöbastu och badbrygga.

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Nästa programstart

Datum:
18 - 19 april 2024
Pris:
19 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer

Alla datum

  • 18 - 19 april, 2024: Kämpasten, Sigtuna