Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Som operativ chef eller ledare av den dagliga verksamheten är det lätt att fastna i de administrativa och mindre frågorna som kan äta upp det mesta av arbetsdagen. Men som ledare behöver du kunna förmedla beslut tagna på hög nivå så att dina medarbetare förstår vad det innebär för dem på en konkret nivå. Du behöver kunna lyfta blicken och ha en god förståelse för affären och de ekonomiska begreppen, så att du kan argumentera och bemöta frågor både från medarbetare och ledning.

Ledarskapsprogrammet Chef och ledare syftar till att ge dig nya verktyg och perspektiv samt att göra dig trygg nog att testa nya grepp som kan lyfta ditt ledarskap till nästa nivå. I sällskap av andra med liknande utmaningar får du möjlighet att belysa utmaningar, testa idéer och få konstruktiv feedback. Du får tid att fokusera och reflektera över ditt ledarskap och ett nätverk som kan hjälpa dig utvecklas även efter utbildningen är slut.

Programinnehåll

Programmet Chef och ledare omfattar fyra moduler om tre dagar under totalt fyra månader. Utgångspunkten är chefens dagliga verksamhetsutmaningar utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ledaransvar. Programmet integrerar ledarskapets tre huvudperspektiv – affären, styrningen och ledarskapet i enlighet med vår uppfattning att alla dessa perspektiv behövs och stöttar varandra i ett gott ledarskap.

Affären – Vi pratar om hur strategier och mål påverkar ditt handlingsutrymme som chef, går igenom verksamhetsstyrning och sambandet med företagsstrategi och operativa konsekvenser.

Styrning – Här lyfter vi in ett finansiellt perspektiv med fokus på sambanden mellan ekonomiska rapporter och nyckeltal och hur dessa kommuniceras. Vi går igenom viktiga ekonomiska begrepp, styrsystem och utvärderingsmodeller.

Ledarskap – Hur påverkar ditt personliga ledarskap organisationen och hur kan du arbeta aktivt med det? Kanske känner du också att du inte alltid når hela vägen fram till alla medarbetare och skulle vara behjälpt av mer stöd och feedback i ditt ledarskap. Genom att förstå din egen ledarstil och personliga förutsättningar för ledarskap bättre kan du hitta nya vägar att nå fram och forma ditt ledarskap.

Resultat

För dig

 • Mer självförtroende och trygghet i din chefs- eller ledarroll.
 • Bättre förmåga att hantera dagliga utmaningar inom det operativa ledarskapet.
 • En större förståelse och förmåga att driva styrnings- och förändringsarbete.
 • Fördjupade kunskaper inom företagsekonomi och det ekonomiska språket – så att du tydligare kan kommunicera verksamhetens centrala nyckeltal.
 • Medvetenhet om din egen ledarskapsstil och förutsättningar – för att stärka ditt ledarskap.

För din organisation

 • En mognare ledare som är självmedveten och därigenom kan bemöta sina medarbetare på ett bättre sätt.
 • En ledare med större förståelse för omvärld, strategi och affären, som kan bidra till – såväl förmedla affärsperspektiven till sina medarbetare.
 • En ledare med nya perspektiv och kunskaper som är beredd att ta större ansvar och driva förändringsarbete.
Rätt program för dig?

Chef och ledare vänder sig till dig som har minst två års chefserfarenhet med exempelvis affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar. Du söker nu ett program som ger dig ett helhetsperspektiv med fokus på sambanden mellan affär, styrning och ledarskap.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
13 maj - 23 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
104 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost, logi och resor är ej inkluderat.

Alla datum

 • 13 - 15 maj, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 19 - 21 augusti, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 25 - 27 september, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 21 - 23 oktober, 2024: Kämpasten, Sigtuna