chefochledare_programsida_small

Redo att lyfta blicken?

Som operativ chef eller ledare av den dagliga verksamheten är det lätt att fastna i de administrativa och mindre frågorna som tenderar att äta upp det mesta av arbetsdagen. Men som ledare behöver du kunna förmedla beslut tagna på hög nivå så att dina medarbetare förstår vad det innebär för dem på en konkret nivå. Du behöver kunna lyfta blicken och ha en god förståelse för affären och de ekonomiska begreppen, så du kan argumentera och bemöta frågor både från medarbetare och ledning. En bra managementgrund kommer att göra dig tryggare i din roll och göra det lättare för dig att bidra positivt till verksamhetens utveckling och bli en nyckelspelare på sikt.

Kanske känner du också att du inte alltid når hela vägen fram till alla medarbetare och skulle vara behjälpt av mer stöd och feedback i ditt ledarskap. Genom att förstå din egen ledarstil och personliga förutsättningar för ledarskap bättre kan du hitta nya vägar att nå fram och forma ditt ledarskap.

 

Programinnehåll

Programmet Chef och ledare omfattar fyra moduler om tre dagar under totalt fyra månader. Utgångspunkten är chefens dagliga verksamhetsutmaningar utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ledaransvar. Programmet integrerar ledarskapets tre huvudperspektiv – affären, styrningen och ledarskapet i enlighet med vår uppfattning att alla dessa perspektiv behövs och stöttar varandra i ett gott ledarskap. Mot slutet av programmet får du integrera och använda de olika momenten i en affärssimulering som knyter an till din egen verksamhet.

Exempel på ämnen inom respektive perspektiv är:

Affären – Vi pratar om hur strategier och mål påverkar ditt handlingsutrymme som chef, går igenom verksamhetsstyrning och sambandet med företagsstrategi och operativa konsekvenser.

Styrning – Här lyfter vi in ett finansiellt perspektiv med fokus på sambanden mellan ekonomiska rapporter och nyckeltal och hur dessa kommuniceras. Vi går igenom viktiga ekonomiska begrepp, styrsystem och utvärderingsmodeller.

Ledarskap – Hur påverkar ditt personliga ledarskap organisationen och hur kan du arbeta aktivt med det? Samverkan i ledningen, kommunikation och hur du motiverar dina medarbetare.

Vår managementmodell

Chef och ledare är ett av våra general management-program med en kombination av och balans mellan samtliga perspektiv – ledarskap, styrning och affär.

 

Nyttan för dig och din organisation

För dig

  • Mer självförtroende och trygghet i din chef- och ledarroll.
  • Bättre förmåga att hantera dagliga utmaningar inom det operativa ledarskapet.
  • En större förståelse och förmåga att driva styrnings- och förändringsarbete.
  • Fördjupade kunskaper inom företagsekonomi och det ekonomiska språket, så du tydligare kan kommunicera verksamhetens centrala nyckeltal.
  • Medvetenhet om din egen ledarskapsstil och förutsättningar samt verktyg för att stärka ditt ledarskap utifrån det.

För din organisation

  • Större mognad genom en medvetenhet om styrkor och brister i den egna ledarskapsstilen.
  • Större förståelse för affären och med det förmåga att bidra såväl som förmedla affärsperspektiven vidare i organisationen.
  • Nya perspektiv och kunskaper som gör att personen kan ta större ansvar och driva förändringsarbete.

 

För vem

Chef och ledare vänder sig till dig som har minst två års chefserfarenhet med exempelvis affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar. Du söker nu ett program som ger dig ett helhetsperspektiv med fokus på sambanden mellan affär, styrning och ledarskap.

 


 

För organisationer som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare inom chef- och ledarskap kan vi genomföra detta program med anpassning. Mer om skräddarsydda program för företag här.

Psst! Sedan 2001 är vi rankade Bäst i Norden på executive education, enligt Financial Times. Fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction hittar du här.

Fakta:

Nästa programstart:

Totalt 12 dagar fördelat på 4 moduler. Modul 1: 23-25 okt, Modul 2: 18-20 dec, Modul 3: 15-17 jan, 2018, Modul 4: 19-21 feb, 2018.
Ort:
Programmet genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna.
Datum:
23 oktober 2017 - 21 februari 2018
Språk:
Svenska
Pris:
83 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost och logi tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Chef och ledare

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

Chef och ledare

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

utbildning chef tjänsteföretag

Kontakta mig

Carl Klingborg

Account Manager

Tel: +46 70 368 66 22.

carl.klingborg@exedsse.se

Diplomering Byggherre

Kontakta mig

Annika Eichner

Program Advisor

Tel: +46 8 586 175 59

annika.eichner@exedsse.se