General Management-utbildningar

 • Ett program med fokus på ledar- och affärsutveckling samt operativ styrning. För dig som vill utveckla dig själv och förmågan att leda andra.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Läs mer

 • Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 25 dagar fördelat på 6 moduler.

  Läs mer

 • För dig som är högre chef inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utveckla kompetensen inom affärsutveckling och stärka chefsrollen.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm, med undantag av modul 4 som genomförs i Oslo.

  Tid: Totalt 20 dagar fördelat på 5 moduler.

  Läs mer

 • En specialutformad utbildning för chefer och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet ger en helhetssyn på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 12 dagar fördelat på 4 moduler.

  Läs mer

 • Ett program med fokus på ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling för dig som vill bli bättre på att driva utveckling och leda förändring.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 15 dagar fördelat på 5 moduler.

  Läs mer

 • Ett vd-program för kommunala företag anslutna till Sobona.

  Ort: Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.

  Tid: Totalt 9 dagar fördelat på 4 moduler.

  Läs mer

 • = Innehållsfokus
 • Affären/uppdraget
 • Styrning
 • Ledarskap

Handelshögskolan Executive Educations långa erfarenhet och starka koppling till både forskning och näringsliv gör det möjligt för oss att erbjuda dig de främsta experterna inom varje ämnesområde.

Sedan 2001 rankas vi bäst i Norden på executive education av the Financial Times.


Hittar du rätt?

Se även: Samtliga öppna program | Affär/uppdrag och StyrningStyrning | Ledarskap | Finansiell ekonomi | Fördjupningskurser | Executive MBA


Vi håller även informationsmöten på plats i Stockholm, se datum.

Bäst så in i Norden på managementutbildning

Sedan 2001 är vi rankade av Financial times som bäst i norden på Executive Education. Våra utbildningar i general management baseras på en helhetssyn grundlagd i ett antal viktiga kunskapsområden. Redan under utbildningens gång kommer du få hjälp att driva din verksamhet mer proaktivt och omvandla nya utmaningar och möjligheter till framgång på sikt.

Genom våra utbildningar i general management får du ta del av ett väl genomtänkt innehåll där både forskningsbaserad kunskap och gedigen näringslivs- och branschkunskap får utrymme och förstärks med praktiska case, erfarenhetsutbyten och egen reflektion.