Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Det här är programmet för dig som är internationell chef eller beslutsfattare. Du stärker din förmåga att göra affärer i komplexa globala organisationer. Tillsammans med deltagare från hela världen får du nya perspektiv och fördjupad kunskap om affärsverksamhet och ledarskap.

Programinnehåll

  • Fallstudier från aktuella affärssituationer
  • Konsultation i specifika verksamhetsfrågor
  • Gästföreläsning med en VD eller annan ledande befattningshavare från något av de deltagande företagen
  • Diskussioner kring aktuella strategiska och operationella frågor

Utbildningen utgör steg tre i konsortieportföljen av företagsanpassade ledarskapsutvecklingsprogram. Programmet har stort fokus på nätverksbyggande och mycket tid ägnas åt reflektioner och diskussioner med de andra deltagarna. Efter programmet har du kontakterna för att göra bättre affärer och verktygen för att leda dina medarbetare och ditt företag in i framtiden.

För vem

Programmet vänder sig till dig som är högre chef eller beslutsfattare på Atlas Copco, Sandvik, Scania eller Stora Enso. Även deltagare från företag med liknande utmaningar är välkomna. Vanligtvis delar högst 30% samma nationella bakgrund.

Är ditt företag intresserat av att delta i konsortieprogrammet TIO – International Executive Program? Vänligen kontakta oss.

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).