Beskrivning

Programmet omfattar sex dagar där de första tre utgör basen och de avslutande tre fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar. Innehållet kan delas upp i fem kategorier: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, riskkommunikation och riskhantering. Lärandeprocessen omfattar förstudier, hemuppgifter, föreläsningar och diskussioner.

Mål och resultat

Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor och regelverk till organisering av riskfunktionen inklusive best practice för implementering. Vi ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

För vem?

Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart:
2024-08-28
28-30 augusti + 24-26 september
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Pris:
54 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset.

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 70 954 67 72

marcus.feldt@exedsse.se