Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Programmet för dig som vill höja din projektledarkompetens och få verktygen för en mer effektiv arbetsprocess. Utbildningen utgår från de speciella förutsättningar och byggstenar som ett projekt består av. Du blir bättre på att leda och utveckla deltagarna i projektet. Du får också ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Programinnehåll

• Från idé till mål, planering, bemanning, styrning och genomförande – den traditionella projektmodellens faser

• Samarbete och kreativa projekt – agila projektmodeller och praktik

• Skapa förtroende och socialt kitt på distans – virtuella projekt i teori och praktik

• Ledarskap, följarskap och medarbetarskap – hur man skapar motiverade och högpresterande projektteam

• Intressentanalys och konflikthantering – hantera aktörer med olika intressen inom, mellan och utanför projekt

• Att skapa motiverade projektgrupper (och externa intressenter)

• Projektets sammanhang – projektintensiva organisationer, resiliens och hålllbar verksamhet

• Projektens konsekvenser, potential och faror – förändring och stabilitet på individ, team, organisation och samhällsnivå

• Ditt personliga ledarskap – gemenskaper, relationer och din ”inre kompass”

 

Resultat

Handelshögskolans erfarna föreläsare utrustar dig med modeller, metoder och praktiska exempel som gör dig till en mer kompetent projektledare. Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper om hur du driver ett effektivt projekt och når de uppsatta målen. Du känner dig tryggare i din roll och kan – tack vare de verktyg som du får med dig – föra kunskapen vidare till andra personer inom din organisation.

 

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som vill höja din projektledarkompetens och få verktygen för en mer effektiv arbetsprocess. Utbildningen utgår från de speciella förutsättningar och byggstenar som ett projekt består av. Du blir bättre på att leda – och utveckla – deltagare i projekt. Projektledarutbildningen ger dig också ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
16 oktober - 03 december 2024
Språk:
Svenska
Pris:
45 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost, logi och resor är ej inkluderat

Alla datum

  • 16 - 18 oktober, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 2 - 3 december, 2024: Kämpasten, Sigtuna