Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Programmet för dig som vill höja din projektledarkompetens och få verktygen för en mer effektiv arbetsprocess. Utbildningen utgår från de speciella förutsättningar och byggstenar som ett projekt består av. Du blir bättre på att leda – och utveckla – deltagarna i projekt. Projektledarutbildningen ger dig också ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Programinnehåll

 • Från idé till projekt
 • Direktivet eller uppdragsbeställningen som styrinstrument
 • Projektplanering, projektorganisation och bemanning av projekt
 • Intressentanalys och riskanalys
 • Styrning och uppföljning av projekt
 • Konsult-/klientrelationer
 • Projektledarrollen
 • Att skapa motiverade projektgrupper
 • Grupputveckling och effektivitet – projektgruppens inre arbete
 • Olika former av ledarskap, inklusive ledarskap på tvären
 • Konflikthantering
 • Det personliga ledarskapet i projektledarrollen genom den fördjupade personlighetsanalysen MBTI steg 2
 • Att förstå förändringar hos oss själva och i vår organisation
 • En personlig utvecklingsplan

Handelshögskolans erfarna föreläsare utrustar dig med modeller, metoder och praktiska exempel som gör dig till en mer kompetent projektledare. Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper om hur du driver ett effektivt projekt och når de uppsatta målen. Du känner dig tryggare i din roll och kan – tack vare de verktyg som du får med dig – föra kunskapen vidare till andra personer inom din organisation.

För vem

Programmet vänder sig till dig som vill höja din projektledarkompetens och få verktygen för en mer effektiv arbetsprocess. Utbildningen utgår från de speciella förutsättningar och byggstenar som ett projekt består av. Du blir bättre på att leda – och utveckla – deltagare i projekt. Projektledarutbildningen ger dig också ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

För organisationer som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare inom chef- och ledarskap kan vi genomföra detta program med anpassning till era specifika behov. Läs mer här

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
10 april - 28 maj 2024
Språk:
Svenska
Pris:
39 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost, logi och resor är ej inkluderat

Alla datum

 • 10 - 12 april, 2024: Kämpasten, Sigtuna
 • 27 - 28 maj, 2024: Kämpasten, Sigtuna

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!