• = Innehållsfokus
  • Affären/uppdraget
  • Styrning
  • Ledarskap

 

Hittar du rätt?

Vill du ha mer underlag och vägledning inför ditt val av program? Vi arrangerar informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Läs mer och se datum här.

Välkommen!