Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Ett skräddarsytt program för Vd:ar i kommunala företag som ges i samverkan med Sobona.

Vd-programmet är ett samarbete mellan Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och SSE Executive Education. Programmet har utvecklats i flera steg i dialog med de vd:ar i Sobonas medlemsföretag som har gått programmet. I denna dialog har vi särskilt prioriterat framtidsutmaningar för de kommunala företagen, samspelet mellan företagets olika delar och ägarna, samt de
utmaningar som deltagande vd:ar upplever i nuläget. Därtill har vi noggrant utvärderat varje program och dess innehåll vilket också givit viktiga impulser till utveckling.

Programmet syftar till att stärka förmågan att ta sig an det komplexa uppdraget att leda, driva och utveckla kommunala företag. Vi gör detta genom att skapa en kvalificerad dialog om ledarskap och uppdrag i kommunala företag, där vi kombinerar forskningsbaserad
kunskap med systematisk erfarenhetsutbyte. Därtill ger programmet rika möjligheter till nätverkande med andra i liknande situation.
Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema är därför att förstå det kommunala företagets sammanhang, omvärld och ägarförhållanden – och de utmaningar som denna typ av företag står inför.

Programmets mål och inriktning

Genomgående teman för programmet är strategi, ägardialog, styrning och ekonomi vilket kombineras med arbete kring egna verksamhetsutmaningar och hur förändring kan implementeras.

Resultat för dig och din organisation

Programmet ger dig som deltagare:

  • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i och hur detta påverkar den egna verksamheten.
  • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
  • Kunskaper om ekonomisk styrning ur både ett koncern- och företagsperspektiv.
  • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
  • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).

Format och pedagogik

Programmet varvar kvalificerade inspel från föreläsare från både den akademiska och praktiska världen, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre utvecklingsgrupper. Vi arbetar i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter ni representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden.

Programledare

Programmet leds av Gunnar Westling, ekonomie doktor (inriktning ledning och organisation)
som har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Det strategiska
ledarskapet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag.

Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i
komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Programfakta

Vd-programmet pågår under 1 år och omfattar totalt 9 dagar uppdelat på 4 moduler (kväll och 2 heldagar vid 3 tillfällen, samt en uppföljningsdag).

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Ort:
Kämpasten, Sigtuna
Datum:
25 september 2024 - 16 maj 2025
Språk:
Svenska
Pris:
65 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer

Alla datum

  • 25 - 27 september, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 20 - 22 november, 2024: Kämpasten, Sigtuna
  • 5 - 7 februari, 2025: Kämpasten, Sigtuna
  • 15 - 16 maj, 2025: Kämpasten, Sigtuna