Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Ett skräddarsytt program för VD:ar i samhällsnyttiga företag som ges i samverkan med Sobona.

Programmet syftar till att stärka VD:s förmåga och kunskap i det komplexa uppdraget att leda, driva och utveckla samhällsnyttiga företag. Fokus ligger på förändringar i omvärld och vilka betydelser det har för det egna sammanhanget, det vill säga företaget och dess ägare, och vilka utmaningar som företagen har att hantera.

Programmets huvudområden är

 • Öka förståelse för omvärlden och det system man som samhällsnyttigt bolag verkar i och hur detta påverkar egna verksamheten
 • Ökad förståelse för hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen
 • Ekonomisk styrning ur ett koncernperspektiv och bolagsperspektiv
 • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning
 • Kommunikation (internt, med ägare och med samhället)
= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • General Management
 • Öppen utbildning
 • Offentlig sektor

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

Ort:
Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.
Datum:
20 mars 2019 - 08 maj 2020
Språk:
Svenska
Pris:
49 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer.

Alla datum

 • 20 - 22 mars, 2019: Kursgård i Stockholmstrakten
 • 21 - 23 augusti, 2019: Kursgård i Stockholmstrakten
 • 2 - 4 oktober, 2019: Kursgård i Stockholmstrakten
 • 7 - 8 maj, 2020: Kursgård i Stockholmstrakten
Ort:
SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna.
Språk:
Svenska
Pris:
49 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se

Kontakta oss