Ett skräddarsytt program för VD:ar i samhällsnyttiga företag som ges i samverkan med KFS och Pacta.

Programmet syftar till att stärka VD:s förmåga och kunskap i det komplexa uppdraget att leda, driva och utveckla samhällsnyttiga företag. Fokus ligger på förändringar i omvärld och vilka betydelser det har för det egna sammanhanget, det vill säga företaget och dess ägare, och vilka utmaningar som företagen har att hantera.

Programmets huvudområden är

  • Öka förståelse för omvärlden och det system man som samhällsnyttigt bolag verkar i och hur detta påverkar egna verksamheten
  • Ökad förståelse för hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen
  • Ekonomisk styrning ur ett koncernperspektiv och bolagsperspektiv
  • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning
  • Kommunikation (internt, med ägare och med samhället)

Fakta:

Nästa programstart:

Ort:
SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna
Datum:
29 mars - 29 september 2017
Språk:
Svenska
Pris:
49 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kari Anne Gransäter

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se

Martin_Rogberg

Kontakta mig

Martin Rogberg

Program director & product development

Tel: +46 70 557 32 46

martin.rogberg@exedsse.se