Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Konkurrensen hårdnar i tjänstesektorn där fler och fler företag expanderar sina tjänsteutbud och kunderna blir allt tuffare som beställare. Och utöver ett konkurrenskraftigt, relevant erbjudande behöver du kunna attrahera de bästa utövarna i din bransch och skapa en kultur av motivation och lojalitet.

Vi ser ditt ledarskap som det viktigaste verktyget i utvecklingen av både innovativa erbjudanden och lovande talanger. Managing Professional Services är programmet för dig som vill utvecklas som chef och ledare i ett professionellt tjänsteföretag med inriktning på rådgivning och konsultation. Programmet utgår från den speciella affärslogiken inom sektorn för kunskapsintensiva tjänster och hjälper dig att mer effektivt ta dig an dess utmaningar och möjligheter.

Programinnehåll

Programmet omfattar fyra tre-dagars-moduler som fördelas över fyra månader. Varje modul har ett övergripande tema och stort utrymme ges till din egen komplexa verksamhetsutmaning.

Genom modulerna behandlas ämnen som:

 • strategiska utmaningar och framgångsfaktorer
 • att leda, styra och organisera kunskapsintensiva tjänster
 • knowledge management
 • engagerande ledarskap
 • nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning
 • att sälja och kommunicera verksamheten
 • talent management

Utbildningen vilar på Handelshögskolans akademiska grund och leds av erfarna och branschspecialiserade föreläsare och forskare. Du får ta del av en rad konkreta verktyg som hjälper dig att formulera och genomföra strategier för att utveckla din verksamhet, leda medarbetare och driva långsiktig lönsamhet och tillväxt. Du blir tydligare i vad du står för och du får en större förståelse de olika nyckelprocesser som måste fungera och samspela i en framgångsrik tjänsteorganisation.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i respektive modul i programbroschyren.

Resultat

Programmet Managing Professional Services kommer att ge dig:

 • Mer bredd och djup i dina kunskaper om de specifika utmaningarna och möjligheterna inom tjänstesektorn. Och nya insikter i hur du p sett effektivt sätt kan ta dig an dem.
 • Verktyg för att formulera och genomföra strategier som utvecklar din verksamhet, hjälper dig leda medarbetare och driva långsiktig lönsamhet och tillväxt.
 • Mer tydlighet i ditt ledarskap och vad du står för.
 • En större förståelse för de olika nyckelprocesser som måste fungera och samspela i en framgångsrik tjänsteorganisation.
Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som är en erfaren chef på ledningsgruppsnivå. Ditt företag erbjuder kunskapsintensiva tjänster av rådgivande och konsultativ karaktär, exempelvis inom juridik, redovisning, managementkonsult, marknadsföring, IT eller ingenjörsverksamhet.

triangeln_general-management

Managing Professional Services är ett av våra general management-program, med en jämn fördelning mellan områdena affärsutveckling, ledarskap och ekonomisk styrning. 

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

= Innehållsfokus Ledarskap Styrning Affären
 • General management
 • Öppen utbildning
 • Professionella tjänster

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Managing Professional Services

Fakta:

Nästa programstart:
2018-02-07
Totalt 12 dagar fördelat på 4 moduler.
Ort:
Programmet genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna.
Datum:
07 februari - 25 maj 2018
Språk:
Svenska
Pris:
80 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor tillkommer

Alla datum

 • 7 - 9 februari, 2018: Kämpasten, Sigtuna
 • 14 - 16 mars, 2018: Kämpasten, Sigtuna
 • 24 - 26 april, 2018: Kämpasten, Sigtuna
 • 23 - 25 maj, 2018: Kämpasten, Sigtuna

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta oss