Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Vill du bli en mer klarsynt ledare?

Dina erfarenheter säger dig att ditt ledarskap fungerar väldigt väl i vissa situationer. I andra lägen kommer du dock inte riktigt till din rätt. Känner du igen dig?

Vid sidan av alla modeller, teoretiska resonemang och olika perspektiv är din personliga ledarstil en av de viktigaste faktorerna som påverkar organisationens arbetssätt och resultat. För att bli en klarsynt ledare behöver du insikter kring vem du är, vad du gör och hur du påverkar dig och din omgivning. Den kunskapen får du under programmet Ledarskap genom personlig utveckling.

Programmet utgår från ditt personliga ledarskap och hur du påverkas av, och själv påverkar, människor och strukturer. Genom ökad självinsikt blir du en mer medveten ledare som bidrar till motivation och utveckling för både dina medarbetare och din organisation.

Programinnehåll

Ledarskap genom personlig utveckling är 18 dagar långt, fördelat på 4 moduler samt en modul som innehåller 4 tillfällen i mindre lärgrupper. Varje programmodul har sitt eget tema:

1 Personlig utveckling och självkännedom
Genom samtal och feedback får du utforska ditt beteendemönster och lära dig om hur du kan använda din personliga erfarenhet, framtoning och stil för att för nå din förmåga att leda, kommunicera och påverka.

2 Ledarskap och grupputveckling
I denna modul får du utforska vilka roller du tenderar att ta som ledare och som medlem i en grupp, hur du påverkar grupper och påverkas av gruppers mönster.

3 Helhet och samskapande
Reflektioner och samtal kring livspusslet, dina värderingar och hur de tenderar att påverka och styra din livssyn, människosyn, och vardag.

4 Lärgrupper och din fortsatta utveckling
Vid dessa fyra tillfällen får du arbeta med personliga ledarfrågor och på att utveckla din coachningsförmåga.

5 Integrering och reflektion
Din personliga utveckling, ditt ledarskap, din förståelse för grupputveckling och organisation som helhet.

Programmet leds av erfarna programledare som genom samtal, reflektion, rollspel och coaching hjälper dig att hantera dina utmaningar.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i programbroschyren.

Resultat

Programmet utgår från dina förutsättningar och utmaningar och du kommer få en större medvetenhet om din personliga ledarstil. Efter utbildningen har du förbättrat din förmåga att skapa ett kreativt och konstruktivt arbetsklimat. Genom ett tydligt chefskap och ett coachande ledarskap blir både du och dina medarbetare bättre på att bidra till organisationens framgång.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som är chef eller erfaren specialist och som vill utveckla dig själv och dina färdigheter i person- och organisationsutveckling. Programmet hjälper dig att driva egen och andras utveckling i ständig förändring.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
  • Ledarskap
  • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Totalt 18 dagar, varav 14 på internat och 4 enstaka coachingdagar.
Ort:
Internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna och enstaka coachingdagar i Stockholm.
Språk:
Svenska

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!