Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Ett ledarutvecklingsprogram som ger dig förutsättningar för att leda effektivare och mer hållbart i en tid när många upplever att vi förväntas vara uppkopplade och tillgängliga 24/7 och där vi helt enkelt har svårt att ”stänga av”. I en tid då chefer upplever att de leder reaktivt och ständigt släcker bränder, så behöver kraften istället komma från ett inre lugn där det finns strategiskt perspektiv, fokus och proaktivitet.

Det hållbara ledarskapet är ett forskningsbaserat och interaktivt program där dina erfarenheter och utmaningar får en framträdande roll och du ges möjlighet att utvecklas till en mer effektiv och medveten ledare.

Programinnehåll

Modul 1 – Jag i ledarskapet (4 dagar)

Genom att öka din självinsikt och att på djupet förstå dina värderingar, drivkrafter, mönster och visioner i kombination med att förstå vad som är ett effektivt ledarskap enligt forskningen får du  en stadig grund att stå på. Du kan göra fler medvetna val för att leda dig själv och för att få bättre effekter i ditt ledarskap.

När grunden är lagd behöver vi öka vår förmåga att vara närvarande i nuet. Medveten närvaro är en inre resurs som kan tränas, vilket ökar ledares fokus, återhämtning, livsbalans och hälsa samt ger ökad mental effektivitet. Denna förmåga över vi upp genom att parallellt följa ett mindfulnessprogram som startas upp denna modul.

Modul 2 – Neuroledarskap, stresshantering och medkänsla (3 dagar)

Neuroledarskap, kunskap om hur hjärnan fungerar introduceras och hur vi kan använda denna kunskap för att hantera våra liv och vårt ledarskap på ett bättre sätt. Du kommer också kartlägga din unika situation utifrån ett stressperspektiv och utveckla en strategi för att hantera/minska din stress.

Vi introducerar compassion (medkänsla om sig själv och andra), som handlar om att utveckla tillit och inre trygghet. Intentionen att kunna bemöta sig själv och andra med värme, omsorg och förståelse gör stor skillnad i ledarskapet.  Genom att aktivera kroppens eget trygghetssystem fattar vi klokare beslut, vågar göra förändringar och blir bättre på att leva i nuet. Vi kommer också att diskutera hur vi skapar trygga och kreativa arbetsgrupper och organisationer. Vi startar också andra delen av vårt webbaserade utvecklingsprogram, som fokuserar på stresshantering och compassion.

Modul 3 – Integrering, ledarskap och framtid (2 dagar)

Den avslutande modulen knyter ihop programmet och integrerar din personliga utveckling med ditt arbete. Du får reflektera över ditt ledarskap, vad du lärt om dig själv och hur det kopplar till verksamhetsutveckling och framtida utmaningar. Du får också kunskap om hur du når konkreta resultat med inre hållbarhet.

Programmets format

Programmet är nio dagar långt, uppdelat på tre moduler med webbaserad träning mellan modulerna.

Diskussioner, grupparbeten och interaktion mellan programdeltagare och fakultet är grundpelare i programmet. Det skapar en bra lärmiljö och ger dig många tillfällen att utbyta erfarenheter och kunskaper med de andra deltagarna.

Resultat

Efter att ha gått programmet Det hållbara ledarskapet – kommer du att öka:

 • Din självinsikt, trygghet och självförtroende i ledarrollen
 • Din förmåga att göra fler medvetna val
 • Effektiviteten – minska stress och öka ditt och dina medarbetares välbefinnande
 • Din förmåga att vara närvarande och fokuserad
 • Förmågan att leda med medkänsla om dig själv och andra
 • Din kunskap i att sätta tydliga spelregler på arbetsplatsen
 • Insikten kring hur du använder din energi rätt
 • Genom ditt ledarskap, organisationens välmående, kreativitet och innovationskraft.
Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som är chef/ledare och som dedikerat  och hållbart vill utveckla dig själv, ditt ledarskap och din effektivitet i att leda andra och verksamheten. Vanliga befattningar är VD, marknadschef, försäljningschef, projektledare, produktchef, IT-chef och affärsområdeschef.

Om programledaren

Jeannette Eidmann är civilekonom med en Master in Gestalt in organizations. Hon har sedan 2008 varit programledare och fakultet inom ledarskap på SSE Executive Education. Jeannette har i tio års tid arbetat med ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling, personlig utveckling i ledarskap samt coachning av chefer. Innan dess var hon chef och har ca tio års erfarenhet från ledningsgruppsarbete. Jeannette är certifierad mindfulnessinstruktör och certifierad inom neuroleadership.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1969. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion.

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Ledarskap
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

Ort:
På internat i Stockholmstrakten
Datum:
17 mars - 16 juni 2020
Språk:
Swedish
Pris:
75 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor tillkommer

Alla datum

 • 17 - 20 mars, 2020: Steningevik, Märsta, Sweden
 • 6 - 8 maj, 2020: Steningevik, Märsta, Sweden
 • 15 - 16 juni, 2020: Steningevik, Märsta, Sweden

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta oss