I undersökningen fick chefer på svenska företag ta ställning till två identiska arbetsgivare vars enda skiljepunkt var att den ena erbjöd ett genomarbetat program för kompetensutveckling medan den andra saknade ett sådant. Ett genomarbetat program definierades som att personer med personalansvar eller i andra ledande positioner erbjuds ett anpassat utbud av externa ledarskaps- och specialistutbildningar. Resultatet var tydligt: arbetsgivare som erbjuder ett program för kompetensutveckling visade sig ha betydligt bättre förutsättningar att locka nya talanger.

“Företag satsar väldigt mycket idag på att framställa sig som attraktiva arbetsgivare men verkar inte riktigt förstå hur viktigt det är med möjlighet till vidareutbildning i konkurrensen om talangerna. Det råder ingen tvekan om att kompetensutveckling är och förblir en viktig kugge i employer branding”, säger Anders Richtnér, vd, SSE Executive Education.

Av de tillfrågade cheferna anser 66 procent att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” att deras arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling. 38 procent menar att de troligen skulle söka en attraktiv roll hos en ny arbetsgivare som erbjuder ett ”genomarbetat program för kompetens-utveckling”. Endast 23 procent menar att de skulle vara intresserade av att söka samma roll hos en arbetsgivare utan ett sådant program.

Mer benägna att byta roll

Undersökningen visar även att arbetsgivare som erbjuder ledarskaps- eller specialistutbildningar också får behålla sina medarbetare. Chefer vars arbetsgivare inte erbjuder sådana utbildningar är nämligen 80 procent mer benägna att byta från sin nuvarande roll, än chefer på arbetsplatser som erbjuder ett tydligt kompetensutvecklingsprogram.

“Dagens arbetssökande befinner sig i en helt annan position än de gjorde för fem till tio år sedan. Rekryteringsprocessen handlar idag lika mycket om arbetsgivarens attraktionskraft som kompetensen och utvecklingsviljan hos den arbetssökande. Även om det är en minoritet av företagen som erbjuder kompetensutvecklingsprogram i dagsläget så är jag övertygad om att framtiden kommer se annorlunda ut”, säger Anders Richtnér.

Utbildning är också en investering som lönar sig. Undersökningen visar nämligen att chefer på företag som investerar i kompetensutveckling och ledarskap ofta uppfattas som mer kompetenta av sina underlydande. Inom elva väsentliga kompetensområden ses dessa chefer som mer kvalificerade än chefer på arbetsplatser utan genomarbetade kompetensutvecklingsprogram.

“Det här är intressanta siffror som talar sitt eget språk. Chefer som erbjudits och gått kompetensutvecklande program ses som mer kompetenta vilket i sin tur stärker dem i deras roll som ledare. Detta är förstås extremt viktigt för det interna förtroendet och för att förankra och få igenom sina beslut”, säger Anders Richtnér.

Undersökningen genomfördes genom online-intervjuer med 496 personer i ledande ställning på företag med över 50 anställda. Den utfördes av Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education. Se bifogat faktablad för mer information. Se informationsblad med mer detaljer om studien >>

 


För mer information, vänligen kontakta:

Anders Richtnér, vd SSE Executive Education
Tel: 073-659 77 27
E-post: anders.richtner@exedsse.se

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm är Nordeuropas ledande partner för executive education och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här integreras den akademiska forskningen med näringslivet. SSE Executive Education utvecklar ledare med fokus på spetsområden som innovation & entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt ökar konkurrenskraften hos företag, organisationer och offentlig sektor genom kraftfull transformation.

Foto av Handelshögskolan: ©Juliana Wiklund Photography

Relaterade program