Konceptet dubbelt effektiv

Principerna för dubbelt effektiv bygger på en metod som en gång utvecklats av Scania. Metoden heter modularisering och går ut på att uppnå två olika värden genom att arbeta med effektivitet på två olika sätt:
– Det ena innebär att erbjuda sina kunder skräddarsydda och unika lösningar.
– Det andra om en smart intern resursanvändning från en hög volym.
Kombinationen av dessa båda innebär att man inte använder mer resurser än nödvändigt, vilket också är miljö-och klimatsmart.

“Detta är en verkligt hållbar strategi. Den är smart för att, om man fattar det här så vill man göra det själv. Företag som gör det tjänar på det och kunderna tjänar på det. Istället för att man påtvingar ett miljö- eller lagkrav. Då blir man ju bara förbannad – ska jag betala en grej till? Ytterligare en sak man ska underhålla och certifiera”

Principer som fungerar för alla. Som är beredda att göra jobbet

Dubbelt effektiv baseras på principer om modulisering som fungerar väldigt bra både för produktions- och tjänsteföretag. Så varför jobbar inte alla så här idag redan då?

Martin upplever att det ibland finns en övertro på önsketänkande om quickfixes. Grundprinciperna för dubbelt effektiv är desamma oavsett verksamhetstyp, men de måste anpassas till den egna verksamhet. Och man måste förstå att alla delarna behöver hänga med – strategin, ekonomin och processerna i verksamheten. Man kan inte göra en liten eller halvdan insats och förvänta sig en stor förändring.

Många hänger med på sättet att tänka kring dubbelt effektiv både intellektuellt och känslomässigt plan, men känner att de inte mäktar med en genomgripande strategiförändring av det här slaget, menar Martin.

“Man säger “Ge mig något som är enkelt, vi har så mycket ändå.” Men säg det företag eller den idrottsman som når framgång  bara genom att glida genom livet. Du kan bli bäst på allt du vill, men du måste vara beredd på att kämpa.”

Hur kommer man igång?

Så, för att det inte ska kännas övermäktigt – hur ska man göra för att komma igång?
Svaret är inte att ändra allt på en gång, enligt Martin – då blir det kaos. Hans tips är istället att låta personer som kanske är frustrerade och ser potential att sätta förändringen i rullning. Sätt ihop ett förändringsteam av smarta, frustrerade människor med drive som kan tänka även på bredden i verksamheten – som har med sig “affärstänket”. Låt dem börja med en viss tjänst eller produkt som känns lämplig – där det t.ex. finns ett motstånd, där kunderna inte är helt nöjda eller där man har dålig lönsamhet. Låt det här teamet använda principerna, lära sig under resans gång och bli stolta. Och låt dem få fortsätta förfina arbetet.

När det börjar rulla på så tar man nästa projekt eller produkt i verksamheten. Och så jobbar man sig igenom område för område, lugnt och metodiskt.

Tjänsteföretagen på efterkälken

För vilka branscher finns den stora potentialen med att jobba dubbelt effektivt just nu?
Tjänsteföretag i allmänhet, men i synnerhet bank/finans,  försäkring och sjukvård – enligt Martin. Industriföretag har mer eller mindre behövt tänka i den här riktningen under lång tid. Därför att konkurrensen är annorlunda och hårdare. Tjänsteföretagen har inte utsatts för samma press som t.ex. fordonsindustrin och är därför inte i närheten av samma tankesätt. De har haft det lite för bra och de har inte blivit tvingade till samma förändring. Martin har haft kontakt med ett antal tjänsteföretag, som  märker av ett ökat tryck och som börjar tappa affärer. De har svårt och kommer få det svårare att behålla sin lönsamhet.

“Om du är van vid att det är svintufft hela tiden, varje dag, jämnt så är du van att leverera och tycker inte det är jobbigt, för att du vet att alternativet är så mycket värre.”

Så tjänsteföretagen har allt att vinna på att snegla på principerna för dubbelt effektiv, enligt Martin. Och om de kan jobba på ett sådant sätt får de ett bättre erbjudande till kund och kan samtidigt öka sin lönsamhet.

Och man behöver som sagt inte ändra allt på en gång för att komma igång.

Podcast med Martin Sköld: Bli dubbelt effektiv: hög volym och variation. >>

Tips! Utbildning för högre chefer inom kunskapsintensiva tjänsteföretag. >>

Relaterade program