Traditionella kunskaper räcker inte längre – en slutsats författarna, Kjell A Nordström och Per Schlingmann, till ”Urban Express” drar.  Författarna ger sig på uppgiften att tolka nuet och staden; vår tids pulserande nervcenter. Vilka är konsekvenseran av att vår världsbild går från att vara 200 länder till 600 städer? Företagsledare behöver höja och bredda perspektiven – men hur hittar man tiden för tanke och reflektion…

 

Relaterade program