Anna Åberg, utvecklingschef, har jobbat många år inom Hyresgästföreningen och i sex år har hon varit en del av ledningsgruppen. Viktiga frågor har varit mål och prioriteringar, strategier och framtidsfrågor av typen “Vart ska Hyresgästföreningen”.

Annas chef hade själv gått Executive Leadership Program tidigare och rekommenderade Anna att göra detsamma. Hon kände också själv att det var dags för lite påfyllnad av energi och influenser och hade positiva erfarenheter från att ha gått ett program hos SSE Executive Education förut.

Förståelse för helhet och komplexitet

Anna är en erfaren chef som gått flera ledarskapsutvecklingprogram tidigare, så hon kände igen sig i stora delar av programmets ämnen. Men hon fick nya influenser, tankar och idéer inom de kunskapsområden hon redan hade. Och hon såg det som positivt att få fräscha upp kunskaper som inte använts på länge.

“Repetitionen av kunskap som man kanske har, men inte alltid använder i vardagen, gör ju att man också känner sig tryggare, att man blir påmind om att ‘Ja just det, det här kan jag’.”

Hon tyckte också det var bra att programmets experter och forskare inte utlovade några enkla lösningar eller “absoluta sanningar”.

“Man lyfter fram komplexiteten så man får bredare bakgrund eller har en plattform att bygga på – man förstår varför saker händer.”

Stort fokus på det personliga ledarskapet

Anna tyckte att det var värdefullt att få tid och möjlighet att verkligen fokusera på sitt eget ledarskap. Genom övningar och coaching tydliggjordes personliga styrkor, utvecklingsområden och “triggers”.

“Man får en väldigt bra bild av “vem är jag uppfattad av andra”.”

Att få ta del av andra ledares berättelser och förtroligt utbyta erfarenheter med personer utanför den egna organisationen gav ett bra klimat för personlig utveckling.

“När man ska gå all-in och verkligen släppa sina rädslor och sin osäkerhet, då är det en fördel att det är människor som inte är i ens vardag.”

Utbyte av erfarenhet och idéer med andra deltagare

För Anna var samtalet och gruppsessionerna med de andra deltagarna en stor behållning av programmet.

“Att bara insupa kunskaper, det är härligt och lyxigt, men det är de här samtalen runt omkring där man hjälps åt att förstå och sätta det i sin egen kontext, det är det som är den stora delen, tycker jag. Den här tryggheten man får, just av att höra att andra står med samma frågor och samma problem i sina organisationer och är lika rådvilliga som jag.”

Förtroligheten i gruppen och den intensiva interaktionen med de andra deltagarna ser hon även kommer att spilla över till efter utbildningen.

“Det har gett mig ett stort nätverk med jätteduktiga ledare som man kan prata med, ringa till och ställa frågor.”

 


 

Är du också en erfaren chef som vill utveckla ditt ledarskap och ta ett helhetsgrepp om er verksamhet?

Relaterade program