Stina arbetade som sortimentschef i fem år på Systembolaget innan hon gick programmet Företagsledning, (numera Executive Leadership Program), på SSE Executive Education. Utbildningen avslutades våren 2013 och i skrivande stund håller hon som bäst på att forma en helt ny avdelning inom företaget. Stina är avdelningschef med ansvar för erbjudandeutvecklingen på Systembolaget. Det innebär att hon ska utveckla företagets tjänster, sortimentet och koncept.

• Vad är ditt övergripande intryck av programmet?

Jag upplevde det som mycket proffsigt. Allt ifrån upplägget med tydliga ämnesmoduler till väldigt duktiga föreläsare. Jag tycker också det var bra att undervisningen var förlagd till internat så att deltagarna lättare kunde fokusera på utbildningen.

• Vilka moment i utbildningen har du haft mest nytta av i arbetet?

Jag har fått mer kunskap om ekonomisk rapportering, till exempel att det går att tolka siffror väldigt olika och att ett nyckeltal ensamt inte ger en klar bild av företaget. Det behövs kunskap om flera olika mått för att verkligen förstå om ett företag går bra eller inte. Den kunskapen har jag haft nytta av. Jag vill även lyfta fram de delar som handlar om ledarskap, även om jag gärna hade sett att utbildningen innehöll ännu mer om svårigheter i ledarskapet och värderingsarbete i företag.

• Har ditt beteende som chef förändrats efter programmet?

Jag tror inte att jag har förändrats så mycket som ledare, men jag har nog blivit tryggare som person, och på ett bättre sätt kunnat matcha mitt ledarskap med andras. Idag känner jag att jag håller måttet som chef i jämförelse med andra höga chefer. Det har varit värdefullt att gå programmet och möta kollegor i andra branscher. Speciellt då jag gjort karriär inom Systembolaget och inte har erfarenhet från andra organisationer. Den här nätverksdelen och att bli sparrad av andra har varit väldigt nyttig. Jag har fått insikt om vad jag är bra på och kan lära ut men också vad jag kan lära av andra.

• På vilket sätt tror du att din arbetsgivare fått nytta av din utbildning?

De har fått en kunnigare medarbetare som är mer medveten om sina möjligheter och begränsningar. Jag har bättre förmåga att se och bedöma helheten idag. Jag vet till exempel vad jag inte vet – och då kan jag ställa rätt frågor och förstå svaret på ett bättre sätt.

• På vilket sätt tycker du att programmet är relevant för just din bransch?

Jobbar man med ledarskap och vill driva en effektiv verksamhet är programmet relevant för alla branscher. Du får lära dig vilka styrmedel företaget kan använda – även i offentlig verksamhet där man kanske har andra parametrar än bara lönsamhet. När jag gick var jag faktiskt ensam om att arbeta inom detaljhandeln. Först gjorde det mig besviken, men konsekvensen av att så många olika branscher var representerade – allt från äldrevård, bank, försäkring, myndigheter med flera – var att jag lärde mig mer eftersom jag tvingades lyfta blicken. I efterhand tycker jag nog att det var en fördel att det var så många olika branscher representerade.

Stina Thorgerzon

• Har du något råd till en blivande programdeltagare?

Det är viktigt att man i förväg avsätter tid för de här veckorna. Räkna inte med att kunna fixa sådant du inte hinner med senare på kvällen – för den tiden finns inte. Och skulle tiden finnas vill man använda den till att tala med de andra som går utbildningen. För om en bit av utbildningen handlar om den faktaspäckade teoretiska kunskapsdelen så handlar en annan om att lära från de övriga deltagarnas erfarenheter. Jag hade inte bara velat ha den ena delen, utan just kombinationen var en styrka.

Gå programmet för att du vill lära dig något och var HÄR och NU. Du måste vara motiverad och vilja utvecklas. Vi var 30 deltagare i programmet och jag upplevde att engagemanget var högt hos alla. Det krävs mycket av dig själv och du får inte ut lika mycket utan ett stort engagemang. Några fick slita ganska mycket eftersom de parallellt hade deadlines att arbeta mot på jobbet. Jag tror att man ska försöka få till stånd ett ”commitment” med sin arbetsgivare om att få ägna sig helhjärtat åt utbildningen under de här veckorna. Det är ju inte så att kursdagarna slutar klockan fem utan ibland håller vi ju på till nio-tio på kvällen.

• Vilka är programmets främsta styrkor / Vad är du mest imponerad av?

Då vill jag nog lyfta fram första delen av programmet som handlar om jaget i ledarskapet. Den modulen sätter tonen för hela programmet eftersom den handlar om sådant som format dig som människa. Det var jättebra eftersom du tvingades sänka garden och öppna dig för de andra. Utan det passet tror jag inte att vi deltagare hade kommit varandra så nära. Redan första veckan fick vi berätta om våra framgångar och misslyckanden och det var oerhört lärorikt. I efterhand har vi deltagare träffats flera gånger och fortsatt att dela med oss av kunskap och erfarenheter.

• Motsvarade programmet dina förväntningar?

Jag hade en kollega som gått programmet och var positiv, så det påverkade givetvis mina förväntningar. Jag var dock redan från början klar med att jag ville gå en utbildning som var faktaorienterad och inte bara handlade om att nätverka. Men den omfattande interaktiviteten mellan deltagarna hade jag inte väntat mig. Det var en positiv överraskning som berikade mig mycket. På så vis överträffade programmet mina förväntningar.

Relaterade program