Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Kunskap ökar förutsättningarna för lyckade företagsförvärv

Företagsförvärv är idag en viktig del av tillväxtstrategin i många bolag, såväl stora som små. Processen kring förvärv ä...

“Det här sustainability-programmet var spot on vad jag behövde”

Joanna Daugaard från Delaval är en av de nyutexaminerade från sustainability-programmet som är ett samarbete mellan fran...

Viktig att vara väl förberedd inför företagsförvärv

Det vilar en aura av mystik kring begreppet företagsförvärv, menar Tomas Hjelström, som leder den nya utbildningen Att v...

Med kundens och medarbetarnas bästa i fokus når ditt företag framgång

Vi vände vi oss till Johan Sköld, föreläsare på Managing Professional Services och författare till boken “Försäljning i...

Den svåra konsten att värdera företag

Företagsvärdering är ett vidareutbildningsprogram för yrkesverksamma som vill stärka sin kompetens inom företagsanalys o...

Finansiell kommunikation – nå fram med ditt budskap

Webbinariet om Finansiell kommunikation med Johan Graaf i maj 2023 blev en riktig succé. Är du nyfiken på innehållet, ge...

Mitt i steget – Managing Professional Services

Hur är det att vara mitt i en utbildning hos SSE Executive Education? Hur går tankarna och vad händer när man befinner s...

Så kan bubbelhoppande göra dig till en bättre ledare

För att utvecklas är det viktigt att byta perspektiv då och då. Många chefer och ledare är medvetna om det och arbetar k...

Inspiration och nya perspektiv – tips på läsning och lyssning sommaren 2023

På SSE Executive Education förser vi organisationer och deras ledare med ny kunskap, nya tankesätt och nya verktyg för a...

”Att accelerera innovation handlar ytterst om vår förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle”

Hur kan digital innovation skapa nya möjligheter och bidra till organisationens utveckling med fokus på affärsmodell och...

4 vanliga utmaningar i konsultbranschen – och hur ni hanterar dem

Vi bad Carl Lindeborg, som leder programmet Managing Professional Services, punkta upp och utveckla fyra konkreta överle...

Inspirerande läsning! Tips inför vintern 2022

Inför vinterns helger tipsar vi gärna om böcker som utmanar tankar, vanor och perspektiv och ger ny inspiration i ditt l...

“I en alltmer komplex omvärld behöver företag kunna hantera kontinuerlig transformation”

Hur kan digital innovation skapa flera möjligheter och bidra till organisationens utveckling med fokus på affärsmodellen...

”Jag kände mig kunskapssugen och ville höja blicken”

För att fortsätta utvecklas i ledarrollen på både det personliga och företagsmässiga planet, valde Andreas Bogren att gå...

“Ett bra ledarskap handlar om förmågan att skapa kontakt med både sig själv och andra”

Mindfulness och emotionell intelligens är enligt forskning viktiga pusselbitar för ett framgångsrikt ledarskap. Men vad...

“Som ledare behöver du förstå helheten – men också kunna kommunicera den”

– I konsultbolag är ju medarbetarna allt och då är det viktigt att de förstår sammanhanget och därmed kan bidra mer. Det...

“Förståelse för helheten är viktigt för lönsamhet i tjänstebolag”

Det som förenar tjänstebolag är att den viktigaste resursen är dess medarbetare. Vad betyder det för rollen som ledare?...

”Mycket handlar om att träna på olika verktyg för att jobba mer effektivt med digitalisering i sin organisation, team och externa partners.”

Anna Essén är programledare för SSE Executive Educations omtyckta program Accelerating Digital Innovation. En utbildning...

”Skapa utveckling för andra genom att växa i din egen ledarroll”

För att skapa hållbara verksamheter har SSE Executive Education skapat ett nytt program, Leadershift. Vi frågade program...

Inspirerande läsning! Boktips sommaren 2022

På SSE Executive Education förser vi organisationer och deras ledare med ny kunskap, nya tankesätt och nya verktyg för a...