Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Inspirerande sommarläsning! Boktips inför sommaren 2021

Inför sommaren tipsar vi gärna om böcker som utmanar tankar, vanor och perspektiv och ger ny inspiration i ditt ledarska...

Främja innovationstakten med datadriven utveckling

När samhället använder alltmer digital teknologi genereras stora mängder data. Använt på rätt sätt kan data bidra till a...

“Att ingå i ekosystem kan öka konkurrenskraften”

Omvärlden förändras allt snabbare. Pandemin snabbar på digitaliseringen och gamla spelregler ersätts av nya. För att vän...

Bättre beslut med kunskap om hela värderingsprocessen

Företagsvärdering – analys, värdering och beslut, är ett heltäckande program inom områdena finansiell analys, företagsvä...

Företagsledning för bygg och fastighet SBL fyller 40 år – och fortsätter med full fart framåt

År 1980 startades SSE Executive Educations program Företagsledning för bygg och fastighet – SBL. År 2020 firar utbildnin...

Ansvarsfullt ledarskap – en drivkraft för innovation

Pernilla Petrelius Karlberg är programledare för Executive Leadership Program, en utbildning för chefer och ledare som v...

Kämpasten – en säker och trygg lärmiljö

Campus Kämpasten är vår egen konferensanläggning, designad för att möta högsta krav på lärmiljö. Här ska våra gäster kun...

Med enad kraft styr Södras medarbetare mot framtiden

Under 2017 genomförde Södra programmet ”Utveckla din organisation” för ledningsgrupper i företaget. Programmets fokus va...

Nyckeln till att skapa mervärden i organisationers riskhantering

År 2020 har i hög grad förändrat många företags och organisationers syn på risker och riskhantering och behovet av förbä...

Boktips sommaren 2020 – nya perspektiv i en tid av förändring

Våren 2020 har varit omtumlande och pandemin har ställt både samhälle, näringsliv och individer inför stora utmaningar....

Skapa möjligheter i din kommunikation med utbildningen Rådgivande försäljning

Oavsett om dialogen med kunden sker online, via telefon eller i ett fysiskt möte, kan en personligt anpassad kommunikati...

Framtidens affärsmodell är bra för individen, företaget och samhället

Den pågående Corona-pandemin gör att vi alla står enade kring en stor osäkerhet om vad som händer både i nutid och framt...

Så satsar vi på att hålla som ledare

Hållbart ledarskap är utbildningen för dig som vill skaffa en positiv och hållbar utveckling i ditt ledarskap. Detta för...

”Innovativa samarbeten är en självklar del av strategi idag”

Jennie Perzon är industridoktorand och del av Misum på Handelshögskolan. Hon är också ansvarig för modulen om samarbeten...

Chalmers Ventures: ”Det gränsöverskridande samarbetet stärker vårt kunderbjudande”

När topprankade inkubatorn Chalmers Ventures coacher Linda Hedenblom och Lotta Lehikoinen sökte utveckling valde de att...

När individen utvecklas når företaget nya nivåer

Executive Leadership Program är en utbildning som får ledare att växa och bli ännu bättre på att stärka sina organisatio...

Project Management – utbildningen för dig som vill lyckas som projektledare

Ann Westfelt är ny programledare på SSE Executive Education och håller i det nya programmet Project Management. Vi ställ...

Sigurd Eltvik om Företagsledning för bygg och fastighet SBL

Ledarskapsutbildningen för högre chefer inom fastighets- och byggsektorn fokuserar på affär, ledarskap, styrning. Och at...

“Företag behöver medarbetare som tänker nytt”

För att utveckla företaget han jobbar på och för att stärkas som ledare och människa valde Jerker Bergström att gå SSE E...

Att förändra sig själv och därmed driva förändring på arbetsplatsen

Martin Stenquist är intresserad av att utveckla sitt ledarskap och vill bland annat veta hur hjärnan påverkar oss. När h...