Purpose + Profit

Mattias Axelson - SSE Executive Education

Författare: George Serofeim

Tipsare: Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi, research fellow på House of Innovation vid Handelshögskolan, samt programledare hos SSE Executive Education

“Vår tids största utmaning är klimatkrisen. En allt varmare planet i kombination med andra hållbarhetsutmaningar medför att den värld vi trodde oss leva i snabbt håller på att försvinna. Det är därför tydligt att vi alla har en uppgift att tänka nytt och handla annorlunda. Att fortsätta som tidigare är knappas ett framgångsrecept. Det gäller inte minst våra etablerade företag.

George Serafeim vid Harvard Business School har letat efter företag som går före och visar vägen mot en mer hållbar framtid. Han hittar en hel del. I boken Purpose + Profit tar han forskningen till praktiken och berättar om hur företag kan bidra till en positiv utveckling. Inte genom att upphöra med sin strävan att skapa lönsamhet och tillväxt, utan genom att göra just det med en förankring i högre syften. Syften där företagets påverkan och bidrag till intressenter i omvärlden i stort blir en ledstjärna för affärsbesluten.

Han bygger upp ett helikopterperspektiv över det nya landskapet där företag bygger affärer runt de dubbla målen “purpose” och “profit”. Ansatsen är utvecklingen av företaget som helhet och därmed är det i hög grad affärsstrategiska frågor som tas upp. Samtidigt innehåller boken många illustrativa exempel och konceptuella modeller som ger läsaren praktiska insikter. För företagsledningar kan den inspirera arbetet med att hitta en hållbar riktning och för personer i verksamheten ger den en bakgrund mot vilken operationella lösningar kan utvecklas.

Under året har jag träffat många ledare i företag som brottas med frågan om hur deras affär kommer att se ut när den är hållbar på riktig. För det är inte en fråga om att den behöver bli det, utan just hur det ska gå till. De som vill använda julledigheten till att blicka framåt och se hur ansvar kan tas för en mer hållbar värld hittar en perfekt utgångspunkt George Serafeims bok Purpose + Profit.”

 


The Value of Everything – Making and Taking in the Global Economy

Författare: Mariana Mazzucato

Tipsare: Annachiara Torciano, Executive in Residence på SSE Executive Education.

“Mariana Mazzucato är en välkänd ekonom som skrivit ett flertal böcker. I den här boken utgår hon från ekonomisk historia och data för visa att dagens sätt att definiera ekonomiskt värde är en felaktig konstruktion. Den tar inte hänsyn till sociala och miljömässiga värden och antyder till och med att ekonomiskt värde skapas, vilket inte stämmer. Om ekonomiskt värde är ett begrepp och inte ett faktum bör de av oss som vill förbättra världen inte vara rädda för att hitta nya sätt att mäta det.”

Ingenting är viktigare än att bekämpa klimatförändringarna: rationella argument

“Klimatförändringarna berör oss alla och framtiden ser mörk ut för mänskligheten och våra samhällen om vi inte prioriterar klimatet och gör något nu. Här är två rapporter du bara måste läsa.
  • Den första är FN:s IPCC-rapport från februari 2022. Det är en tung rapport, men faktabladen är tydliga och visar till exempel på lägre livsmedelsproduktion och större vattenbrist i Europa och dramatiska hälsokonsekvenser och undernäring i Afrika.
  • Den andra, Future of the human climate niche, är ett slag i magen. Under de kommande 50 åren beräknas 1 till 3 miljarder människor leva på platser där klimatet har blivit obeboeligt.

Europa kommer att utsättas för ett migrationstryck från våra grannkontinenter med risk för stort mänskligt lidande och död. Vårt politiska system och vår demokrati kommer att ställas inför utmaningar av aldrig tidigare skådat slag.

Budskapet från forskningsvärlden är tydligt – de närmaste åren är avgörande. Vi vet vad som måste göras, många av lösningarna finns redan och vissa är till och med bättre än tidigare. Men vi måste göra det nu.”

The Ezra Klein Show” – av The New York Times

“Ezra Klein intervjuar ledande tänkare från vitt skilda områden. Vad de har gemensamt är ett unikt och provocerande perspektiv på stora frågor, och att de är verkliga experter på sina områden. Ezra är en mästare på att ställa frågor som leder till överraskande resonemang. Matnyttigt och tänkvärt.

Två av de avsnitt jag tycker bäst om: hur vi ska förstå den nya värld som Rysslands invasion av Ukraina har kastat in oss i, och ett kulturellt perspektiv på extremhögerns uppgång i många västländer.

Ta en titt – du hittar garanterat något intressant där!”


 

MER INSPIRATION?

SSE Executive Education har tillgång till ett fantastiskt nätverk av experter och producerar regelbundet artiklar. Dessa hittar du i vårt inspirationsrum >>