Sebastian_Krakowski

NOISE: A FLAW IN HUMAN JUDGMENT

Författare: Daniel Kahneman, Olivier Sibony och Cass R. Sunstein

HOW TO STAY SMART IN A SMART WORLD: WHY HUMAN INTELLIGENCE STILL BEATS ALGORITHMS

Författare: Gerd Gigerenzer

Tipsare: Sebastian Krakowski, biträdande professor vid Handelshögskolan i Stockholm och programansvarig för From Data to Business Impact vid SSE Executive Education.

“I en tid som präglas av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA) blir det mänskliga omdömet allt viktigare. Samtidigt riktar världen alltmer uppmärksamhet mot den makalösa utvecklingen och tillämpningen av artificiell intelligens (AI) för att lösa de många utmaningar vi står inför.

De välkända forskarna Daniel Kahneman och Gerd Gigerenzer erbjuder ovärderliga men vitt skilda insikter i detta komplexa landskap i sina respektive böcker Noise: A flaw in human judgment och How to stay smart in a smart world: Why human intelligence still beats algorithms.

Tillsammans med medförfattarna Olivier Sibony och Cass R. Sunstein utforskar Kahneman konceptet brus, en osystematisk variation som förvrider vårt omdöme. Detta skiljer sig från bias, som utgör en systematisk avvikelse från sanningen.I boken betonar författarna att brus, som genereras av vilseledande och impulsiva reaktioner, ofta har en negativ inverkan på viktiga beslut. Kahneman föreslår att företag inför brusgranskningar och beslutshygien som potentiella åtgärder för att minska brusets effekt.

noise

71hRV5yd-QL._AC_UF1000,1000_QL80_

Gigerenzer betonar i stället den mänskliga intelligensens fortsatta betydelse, i synnerhet när det gäller att hantera osäkerheter, komplexa frågor och etiska dilemman – områden där AI tenderar att misslyckas. Han förespråkar en ”snabb och sparsam heuristik”, enkla tumregler som på ett mycket bättre sätt kan vägleda våra beslut i komplexa scenarier än avancerad och sofistikerad AI.

Böckerna ger två väsentligen skilda perspektiv på beslutsfattande. Båda erkänner vikten av det mänskliga omdömet och varnar för att förlita sig för mycket på AI, men de skiljer sig åt i sina föreslagna lösningar. Medan Kahneman förespråkar algoritmiska och datadrivna metoder som brusreducering rekommenderar Gigerenzer att vi förstärker det mänskliga omdömet med enkla beslutsregler, så kallade heuristiker.

Denna skillnad har givit bränsle åt en långvarig akademisk debatt. Kahneman förordar “heuristiker och bias”-modellen”, som går ut på att kognitiva genvägar huvudsakligen leder till partiska och irrationella beslut. Gigerenzer kontrar med att dra nytta av våra effektiva heuristiker kan främja ett effektivt och till och med överlägset beslutsfattande när de används korrekt och i rätt sammanhang.

Författarnas motstridiga men tankeväckande åsikter understryker hur komplext beslutsfattande kan vara i vår snabbt föränderliga värld. Kahneman belyser riskerna med brus och bias och förespråkar konsekvens och rationalitet, medan Gigerenzer uppmuntrar oss att utnyttja våra intuitiva förmågor och använda heuristik effektivt. Framväxten av generativ AI som ChatGPT belyser hur relevant denna debatt är i vår turbulenta tid, och visar hur viktigt det är att noga överväga båda perspektiven för att kunna fatta välgrundade beslut.

Kahnemans och Gigerenzers böcker fångar den svåra balansgången mellan mänsklig och artificiell intelligens, mellan rationalitet och intuition, mellan konst och vetenskap. Båda författarna uppmanar oss att sträva efter en framtid där tekniken grundas på och är underordnad unikt mänskliga mål och preferenser. Deras diskussion uppmuntrar oss att omdefiniera gränser, optimera vår samexistens med AI och främja ett balanserat beslutsfattande – för en framtid som är teknikinformerad, men ändå människocentrerad.

[Anmärkning: Jag har använt ChatGPT (GPT-4) för att förbättra språket och stilen i denna bokrekommendation. Tankarna är dock mina egna.]”

 


FLER REKOMMENDATIONER:

  • Vetenskapsradion Klotet, Sveriges Radio P1 (podcast)
  • TED talk med psykologen och ekonomen Dr Per Espen Stoknes
  • Black Mirror, tv-serie, Netflix

Tipsare: Johan Nordlund, programledare på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, med fokusområdena hållbarhet och finansiell ekonomi.

johan-nordlund_web

“Den eskalerande miljökrisen – klimatförändring, förlust av biologisk mångfald och nedgradering av ekosystem, samt föroreningar i hav, i luft och på land – kräver att vi agerar och gör förändringar. Både som individer och organisationer. En grundförutsättning för förändring ligger i en djupare förståelse av saker och tings beskaffenhet. Därför vill jag varmt rekommendera podcasten Vetenskapsradion Klotet, vilken ger dig fördjupande berättelser om vår tids stora och aktuella miljöfrågor, intressant belysta utifrån olika synvinklar, och alltid med det vetenskapliga perspektivet närvarande. Det berättande, besökande och intervjuande formatet gör de olika avsnitten levande och lättlyssnade. Det finns massvis med episoder av Klotet – skogen och dess målkonflikter, teknikutvecklingen inom sol-, vind-, vatten-, och kärnkraft, recept för att skydda biologisk mångfald, torv och våtmarker, analyser av aktuell klimatpolitik, och mycket mer. Bara att välja och vraka! https://sverigesradio.se/vetklotet

Vill även rekommendera Per Espen Stoknes TED talk från 2017 – How to transform apocalypse fatigue on global warming, vilket belyser den viktiga dimensionen kring hur vi bör kommunicera kring ‘klimatkrisen’, med tanke på hur det mänskliga psyket fungerar. Dvs hur får vi med oss människor, i stället för att de distanserar sig och/eller blir tillvänjt avtrubbade? Storytelling och nudging är delar av lösningen. https://www.youtube.com/watch?v=F5h6ynoq8uM

Avslutningsvis tycker jag även att man kan titta lite på Netflix i sommar. Serien Black Mirror. Vilken utöver sitt underhållningsvärde verkligen ger en ‘food for thought’ rörande människans innovationer och den allt snabbare tekniska utvecklingen. Avsnitten är fristående och tre av dem jag särskilt vill rekommendera är: Nosedive (utvärderingssamhället, människans jämförelsedrift, mm…), Entire History of You (Not: apparatur som lyssnar på oss, kan se oss, samt prata fritt med oss, är i ökande takt på väg in i våra hem…) och USS Callister (Not: Elon Musks Neuralink, chip-implantat i hjärnan…).”

 


VI VILL ÄVEN TIPSA OM…

Bubbelhoppa – en metod för att förstå andra

Författare: Emma Stenström

Bubbelhoppa är en metod som Emma Stenström, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm, har utvecklat efter att ha prövat den på ett par tusen personer från studenter till chefer.

Boken ger dig verktygen för att få syn på dina bubblor. Men visar också hur du tränar förmågor som att lyssna, fråga, hantera konflikter och bygga tillit. För att kunna genomföra hoppen på bästa sätt.

Resultatet blir ökad förståelse för dig själv och andra. Ett mer nyfiket sätt att leva. Och ett samhälle som arbetar tillsammans.

 

 


MER INSPIRATION?

SSE Executive Education har tillgång till ett fantastiskt nätverk av experter och producerar regelbundet artiklar. Dessa hittar du i vårt inspirationsrum >>