De ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningarna idag innebär att företag måste tänka över sitt syfte, sin strategi och sina affärsmodeller.

Det nya internationella programmet ska hjälpa dem som arbetar med hållbarhet i organisationer eller har en tjänst där utbildning inom hållbarhet – i alla dess kontexter – kommer hjälpa dem att förändra perspektiv och processer.

Hur kommer det sig att du gick utbildningen?

– Jag bytte roll på Delaval och ska idag fokusera på hållbar affärsutveckling inom digital services. I och med bytet letade jag efter utbildningar inom hållbarhet eftersom jag upplevde att det fanns mycket mer att lära.

Utbildningen, som äger rum både i Frankrike och Sverige, gav både en bra introduktion och helhetsbild på området.

–  Den var spot on vad jag ville lära mig. Dels att få grundkunskaper inom området, dels att det var ett stort fokus på hållbara affärsmodeller, vilket är ett direkt stöd i mitt arbete.

Från och med 2024 träder den nya EU-lagen CSRD i kraft och förändrar hållbarhetsredovisningen för alla företag i och med sina utökade krav. Lagen innebär att man berättar om företagets strategier och mål: både att, och hur, man arbetar med hållbarhet.

–  Med utbildningen i ryggen har jag ökad förståelse kring exempelvis EU:s nya lagkrav, ESRS och CSRD. Där har utbildningen gett mig en grund och vokabulärförståelse som är viktig, säger Joanna.

Vilka delar minns du särskilt?

–  Personligen tyckte jag att företagsbesöket på Northvolt var jättespännande och gästpanelen där andra företag berättade om sina hållbarhetsarbeten. Det gav spännande insyn i deras verksamhet. Att Stockholm Resilience Centre, som arbetar med den vetenskapliga förståelsen av det komplexa, dynamiska samspelet mellan människor och natur i biosfären och utbildar hållbarhetsforskare och ledare, var där gav också otroligt mycket inspiration och matnyttiga delar.

Dessutom avslutas utbildningen med en studie där deltagarna ser över hur det egna eller något annat företag jobbar med hållbarhet och var förbättringar kan göras. Joanna valde att presentera förslag på hållbara utvecklingsmål på Delaval, något hon tar med sig i sin nya roll.

–  Det var lärorikt att utvärdera det egna företaget och att få feedback från professorer och kursdeltagare, säger hon.

Att växla mellan att ses i Sverige och Frankrike var också en upplevelse.

– Ja, det var väldigt härligt att vid två tillfällen byta miljö till chateau i Frankrike och träffa de andra deltagarna från Sverige och andra länder.

I dag arbetar Joanna med Milk Sustainability Center, ett partnerskap med John Deere som syftar till att stötta mjölkbönder med deras hållbarhetsarbete. Hon är också ny medlem i Global Sustainability Group, som driver hållbarhetsarbetet på DeLaval.

– Utbildningen presenterade många praktiska exempel och vi lärde oss om krav och ramverk som man måste ha koll på och förstå. Jag som alltid har alltid varit intresserad av hållbarhetsfrågor inser att lärandet aldrig tar slut.

 

Fakta: EU-lagarna CSRD och ESRS

CSRD: vilken hållbarhetsinformation berörda bolag ska redovisa.

ESRS: ny standars för hållbarhetsrapportering som berättar hur det ska redovisas.

En nyhet är att företagen ska rapportera både om hur verksamheten påverkar människor och miljö och hur hållbarhetsfrågor påverkar företaget finansiellt.

Relaterade program

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Account Manager

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se

Kontakta mig

Karin Nordin

Program Manager

Tel: 08 586 174 20

karin.nordin@exedsse.se