Pernila Petrelius Karlsberg – SSE Executive EducationPernillas forskningsintresse sedan tjugo år tillbaka fokuserar på hur stora förändringar i samhället – som synen på hållbarhet och kravet på ständig förnyelse, förändring och innovation – påverkar förväntan och krav på ledare och chefer.

– Det är viktigt att vara lyhörd för sin omgivning och kunna förstå och möta dessa krav, på så sätt bygger man som chef legitimitet, säger Pernilla. Historien är full av exempel på tondövhet, där chefer och ledare inte inser hur de brister i vad som förväntas och då riskerar att rasera förtroende som byggt upp över lång tid. Med stark legitimitet ges större möjligheter att samla resurser och driva verksamhet.

Avhandling om det medikaliserade ledarskapet

I sin avhandling undersökte Pernilla det medikaliserade ledarskapet, det vill säga hur ett förändrat medieklimat och medielandskap påverkade och påverkades av ledarskapet inom näringslivet. Hon har studerat den frågeställningen inom såväl offentlig sektor som civilsamhället.

– Något som utmärker chefsuppdraget inom offentlig sektor är den mediala granskningen. Den utgör en självklar del av det offentliga chefsuppdraget. Det är en granskning som välkomnas, som är nödvändig i en demokrati, men som också kan innebära utmaningar för såväl den enskilde ledaren som organisationen.

Idag har myndigheter, kommuner och regioner andra kanaler där de kan kommunicera direkt med medborgarna. Men en stor del av kommunikationen – både internt och externt – sker via medierna. Och det är också här det avgörs vad som är bra ledarskap, menar Pernilla.

– Offentliga chefer verkar i dragningen mellan ideal och praktik, där vi tenderar att sätta tilltro till idealet men samtidigt har gedigen erfarenhet av vad som fungerar och inte i praktiken. Sammantaget lever chefer i det offentliga med höga principer och ideal, samtidigt som deras uppdrag är extremt komplext och svårt. Det är vad som gör det så spännande.

Lång erfarenhet av ledarutveckling

Pernilla har under åren varit programledare för flera utbildningar på SSE Executive Education. På senare år har Pernilla intresserat sig alltmer för styrning och governance. Det är också ett expanderande forskningsområde inom Handelshögskolan, med nystartade forskningsinstitutet House of Governance and Public Policy.

– Jag upplever att det finns en enorm stolthet över uppdraget som chef inom offentlig sektor, men också ett behov av att påminnas om de olika värden som uppdraget omfattar och en diskussion om tjänstemannarollen. Moget ledarskap som bygger på sakkunskap och omdöme. Stabilitet och flexibilitet. Många motstridiga krav att hantera och balansera!


 

”SAMMANTAGET LEVER CHEFER I DET OFFENTLIGA MED HÖGA PRINCIPER OCH IDEAL, SAMTIDIGT SOM DERAS UPPDRAG ÄR EXTREMT KOMPLEXT OCH SVÅRT. DET ÄR VAD SOM GÖR DET SÅ SPÄNNANDE!”


Relaterade program

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Account Manager

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se