”PROJEKT ÄR IDAG EN SÅ PASS INTEGRERAD DEL AV ALLA FORMER AV ORGANISATIONER, MANAGEMENT OCH LEDARSKAP, ATT ÄVEN UTBILDNING OM PROJEKTLEDNING MÅSTE TA IN RELEVANT KUNSKAP FRÅN FLER OCH BREDARE OMRÅDEN FÖR ATT VARA RELEVANT.”

 

Dagens digitala landskap speglas i programmet

– Programmets innehåll och utformning är en produkt av både forskningsresultat och hur arbetslivet ser ut idag och dess utveckling framåt. Och då inte enbart forskning om traditionell projektledning, utan även om till exempel ledarskap, organisation och styrning i en helt eller delvis virtuell miljö, säger Jesper.

Han menar att det faktum att vi idag både lever och arbetar i en i hög grad digitaliserad värld självklart ska återspeglas i programmet.

– Deltagarna kommer till exempel få öva praktiskt på att organisera och leda online och jämföra detta med att göra detsamma offline.

Programmet omfattar ”traditionell” projektledning, med både vattenfallsmodeller och mer agila metoder. Men det stannar inte där, berättar Jesper.

– Vi drar inte någon hård gräns för vad som är projekt och projektledning. Projekt är idag en så pass integrerad del av alla former av organisationer, management och ledarskap, att även utbildning om att leda projekt måste ta in kunskap från flera och bredare områden för att vara relevant.

Utöver just projektforskning, nämner Jesper annan relevant forskning som inkluderas i programmet. Såsom studier av managementkonsulters projektmodeller och praktik, den nutida psykologiska forskningen om motivation och om högpresterande team, samt den nutida organisationsforskningen om så kallad algoritmisk kontroll kopplat till digitalisering.

– Vi har plockat in den mest relevanta kunskapen för en projektledare idag och i morgon. Det här programmet tar helt enkelt ett helhetsgrepp, säger Jesper.

 

Vad får man med sig från programmet?

Utöver de administrativa aspekterna av projektledning, tas även mer dynamiska aspekter upp i utbildningen, som till exempel personligt ledarskap och grupputveckling. Det mänskliga, och att kunna grunda sitt projektledarskap i sitt inre, är viktigt för organisationers och projekts effektivitet, utveckling och framgång, menar Jesper.

– Som deltagare får du en fördjupad kunskap om hur vårt arbetsliv, organisationer och projekt faktiskt fungerar, och hur man kan förhålla sig till detta. Med detta följer även att man kan se sig själv i nytt ljus. Vad vill jag, vart vill jag gå, och hur vill jag komma dit? Jag vill att deltagarna ska få en fördjupad bild av sig själva och utveckla sin inre kompass.

Han menar att ger långsiktig resiliens och ökad uthållighet när man jobbar för eget välmående, för mer hälsosamma ledare, medarbetare, organisationer och projekt, som kan hantera och undvika långvarig och ohälsosam stress. Samtidigt ställer de mer mänskliga och kanske personliga kunskapsmålen, tillsammans med bland annat erfarenhetsutbyte och grupparbeten i utbildningen, högre krav på deltagarnas engagemang.

 

 

“NÄR MAN INTE BARA SÄGER ATT, UTAN ÄVEN PRAKTISKT KAN VISA HUR TEORI ÖKAR FÖRSTÅELSEN FÖR OCH HANDLINGSREPERTOAREN I PRAKTIKEN, DET ÄR DÅ MAN SOM KURSDELTAGARE VERKLIGEN KAN UTVECKLAS OCH LÄRA SIG PÅ EN DJUPARE NIVÅ.”

 

– Man ska inte förvänta sig ett program som man passivt sitter och lyssnar sig igenom. Självklart kommer även sådana moment finnas med, men då enbart som delar i ett för övrigt interaktivt program där projekt, övningar och diskussioner varvas med mer traditionell pedagogik. Vi kombinerar det praktiska och teoretiska genom att gå längre in i båda dessa kunskapsområden. När man inte bara säger att, utan även praktiskt kan visa hur teori ökar förståelsen för och handlingsrepertoaren i praktiken, det är då man som kursdeltagare verkligen kan utvecklas och lära sig på en djupare nivå.

 

Vem bör gå programmet Projektledning – med ledarskapet i fokus?

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av projektarbete eller en projektintensiv verksamhet och som vill höja din ledarkompetens.

– För den mindre erfarna deltagaren kan en hel del framstå som helt nytt och intressant, medan samma innehåll för den mer erfarna deltagaren kan utmana och kullkasta inlärda ”sanningar”. Jag skulle dessutom vilja påstå att programmet som helhet gagnas av en mix av olika typer av deltagare, både från stora och små organisationer, samt från olika sektorer, såsom offentlig, privat, non-profit, pro-profit. En stor del av utbildningen bygger på erfarenhetsutbyte och att ta del av andra perspektiv. Programmet innebär en hög grad av lärande som man kommer ha stor praktisk nytta av, avslutar Jesper.

 


Om SSE Executive Education

SSE Executive Education ger ledare och organisationer ny kunskap, nya perspektiv och nya verktyg för att utveckla företag och samhälle. Vi är norra Europas ledande partner för executive education och rankad nummer ett i Norden enligt Financial Times. Vi erbjuder utbildningar i ledarskap, innovation, entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt specialistprogram inom finans och försäkring.

 

Relaterade program

Dante Wester

Kontakta mig

Dante Wester

Account Manager

Tel: +46 (0)76 114 53 54

dante.wester@exedsse.se