Behöver du nya perspektiv, kreativa idéer och alternativa förändringsmetoder i ditt ledarskap?

Executive Management Program syftar till att ge dig nya insikter kring samband mellan strategi, värdeskapande och organisering. Tillsammans med andra företagsledare och chefer lär du dig att identifiera, utveckla och analysera relevanta frågeställningar och hitta svaren som driver företagets strategi och affärsutveckling framåt. Ni får nya insikter om affärens konkurrenskraft, styrning mot värdeskapande, och om ledningsgruppens arbete och kommunikation.

Programinnehåll:

• Att skapa strategier och analyser av både företaget, branschen och omvärlden
• Kundrelationer, marknadsföring och varumärket
• Företagets ekonomi och verksamhetens krav på värdeskapande
• Organisation och verksamhetsstyrning
• Ledningsgruppens syfte och samverkan
• Att kommunicera verksamhetens mål

Med fokus på affären får du nya perspektiv och utökad verktygslåda att hantera företagets eller organisationens utmaningar på kort och lång sikt. Du får djupare förståelse för hur ni i ledningsgruppen kan arbeta bättre tillsammans och hur ekonomiska mål kan göras begripliga och engagerande för medarbetare.

Programmet leds av erfarna föreläsare och processledare inom respektive område. Tillsammans med de andra deltagarna får du ett kvalificerat forum för kunskapsutbyte med vilka du kan diskutera konkreta utmaningar som du stöter på i din organisation, samt ett nätverk genom vilket du och din organisation kan fortsätter att utvecklas i efter programmets slut.

För vem:

Programmet vänder sig till dig som är chef på ledningsgruppsnivå inom näringslivet, offentlig sektor eller annan verksamhet. Du är med och fattar beslut av strategisk karaktär samt leder förändringsprocesser.

För organisationer som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare inom chef- och ledarskap kan vi genomföra detta program med anpassning till era specifika behov. Läs mer här

Fakta:

Nästa programstart:

Totalt 12 dagar uppdelat på 4 moduler
Ort:
Programmet genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna.
Datum:
29 mars - 21 juni 2017
Språk:
Svenska
Pris:
120 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost och logi tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Executive Management Program

Plats: Centralt i Malmö - Mer info och anmälan

Executive Management Program

Plats: Centralt i Göteborg - Mer info och anmälan

Executive Management Program

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

Executive Management Program

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

EvaStalnacke

Kontakta mig

Eva Ståhlnacke Svedin

Program Advisor

Tel: +46 8 586 175 41

eva.stahlnacke@exedsse.se

Kari-Anne-Gransäter

Kontakta mig

Kari Anne Gransäter

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 37

karianne.gransater@exedsse.se

ThereseWikstrom

Kontakta mig

Thérese Wikström

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 55

therese.wikstrom@exedsse.se