Martina har jobbat på OKQ8 i 16 år. Då hon inte har någon längre utbildning i botten blev satsningen på Executive Management Education ett värdefullt ”akademiskt kvitto” för henne. Utbildningen var också en viktig förberedelse inför det nya uppdrag hon var på väg in i på företaget. Sammantaget ser hon utbildningen som en härlig, personligt utvecklande och lärorik upplevelse, som också gav större globala perspektiv och ett stödjande yrkesnätverk.

 

LÄS MER OM EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM ->

 

Ett lyxigt upplägg som breddar vyerna

Martina upplevde programmet som en ”otrolig trygg och vänlig miljö, där man egentligen oavsett bakgrund och erfarenhet hade möjlighet att ta till sig all den kunskap som serverades på ett otroligt lekfullt och lustfullt sätt.”

”Det är otroligt lyxigt att gå det här programmet. Man blir serverad mat, någon som tar hand om dig, berättar var du ska vara, det kommer otroligt skickliga personer och ge dig en massa kompetens och kunskap men också nya insikter.”

Nu, så här efter utbildningen, känner sig Martina också inspirerad till att fördjupa sig ytterligare i strategi och affärsförståelse, från ett globalt perspektiv.

 

Stort utrymme för egen utveckling och reflektion

Martina uppskattade verkligen möjligheten som programmet gav att avsätta mycket tid åt sig själv och sin egen utveckling. ”Det var fantastiskt att få göra det. Väldigt nyttigt och framförallt väldigt lärorikt.”

“Jag tror min viktigaste lärdom av det här är att tro på mig själv och att jag absolut har den kompetens som behövs för att klara mitt uppdrag idag. Det tror jag att jag hade även tidigare, men den här utbildningen har naturligtvis utvecklat mig ytterligare men framförallt gett en personlig tro på att jag klarar det här.”

 

Plats för både fokus och ”sånt som kan komma emellan”

I Executive Management Program och liknande program hos SSE Executive Education sker utbildningen på plats i grupp under ett antal heldagsmoduler utspridda under en period. Mellan modulerna arbetar man i sin verksamhet som vanligt och omsätter sina nya lärdomar efterhand. Internatformatet, med övernattning på kursgården Kämpasten i Sigtuna, ger ytterligare utrymme för diskussioner och nätverkande. Och tid att smälta och reflektera över allt det nya.

”Det är väldigt tydligt att SSE Executive Education [tidigare IFL] och Stockholm Handelshögskola har erfarenhet av det här, en lång och gedigen erfarenhet av lärande och att sätta ihop den här typen av program.” 

Martina kände en viss oro innan utbildningen, just gällande möjligheten att verkligen kunna få fokusera helhjärtat. Men med bra förankring på hemmaplan och i arbetsteamet, samt upplägget med långa luncher med möjligheter att ringa hem eller checka mailen så tycker hon det fungerade väldigt bra. Och om man behövde vara med på ett viktigt möte så gavs det möjlighet till det också.

 

Utveckling i samspel med andra

På SSE Executive Education läggs stor vikt att sätta ihop grupper med bredd från olika branscher, för att deltagarna ska se hur det fungerar i andra verksamheter och få möjligheter att dela sina egna erfarenheter med andra som har lite andra infallsvinklar. Och enligt Martina inser man ganska snabbt att utmaningarna ofta är väldigt lika varandra på den ledarskapsnivå man befinner sig, oavsett vilken bransch man verkar inom.

En viktig aspekt av att gå den här typen av utbildning i grupp är möjlighet att få konkret feedback från andra än de man jobbar med dagligen, som kan ge input utifrån en mer objektiv blick.

”Att få ett tryggt och ärligt svar av en person som du inte har träffat under längre tid gav också möjligheterna att få feedback på ett annat sätt.”

Upplägget med lärogrupper, d.v.s. att genom utbildningen jobba i ett mindre team med fasta deltagare, såg Martina som ett bra sätt att få djupare relationer och i trygghet kunna lyfta en viktig utmaning från sin egen verksamhet.

”…Och få ett antal personer som lägger sin själ och hjärta på att försöka hjälpa dig att finna lösningar och olika alternativa vägar framåt, baserat på allting som vi har lärt oss under programmet.”

 

För vem passar programmet?

Martina ser att det finns många olika anledningar och situationer i livet där ett program som Executive Management Program kan vara ett väldigt bra stöd.

”För mig så var det väldigt förberedande utbildning, men också ett sätt att få kvitto på sin egen kompetens. Men man kan även gå den här utbildningen bara för att fylla på energi och få nya insynsvinklar om världen, både globalt och mycket närmare. Jag tror att det finns många som skulle passa att gå den här utbildningen.”

 

LÄS MER OM EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM >>

 

To approve a single suggestion, mouse over it and click “✔”
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Relaterade program