Robert Nobel - SSE Executive EducationRobert Nobel har i drygt tio år varit programledare för Executive Management Program som vänder sig till chefer på ledningsgruppsnivå.

– Det spännande är alla möten mellan ledare som spänner från små och stora organisationer, statliga myndigheter och verk, börsnoterade bolag till de ledare som vuxit upp i familjeföretag. Under utbildningen märker de ganska snart att det är mer som förenar dem än som skiljer dem åt, säger han.

Viktigt med förståelse för helheten i ledningsgrupp

De flesta chefer har blivit det i kraft av att de från början har visat talang, till exempel efter att ha börjat som säljare, fått olika försäljningschefsuppdrag och så småningom ett mer generellt uppdrag. Då kommer de att behöva komplettera sin breda och djupa säljerfarenhet med alla de andra perspektiven de måste vara insatta i för att bättre kunna bidra till ledningsgruppens samtal, säger Robert.

– Plötsligt sitter du i ledningsgruppen och det kräver en både vidare och djupare förståelse för helheten, säger Robert. Här arbetar vi till exempel med en av Europas bästa forskare på strategi för att få våra deltagare att utvecklas. Och för att kunna sålla i alla “buzz words” som florerar. Du ska veta vad som är värdefullt för dig att ta fasta på. Allt som är nytt och inne behöver inte beröra just din verksamhet. För att du ska kunna orientera behöver du först veta var du befinner dig på kartan.

Hur ser strategin ut – hur ska vi växa?

Utbildningen Executive Management Program ger ett helhetsperspektiv på verksamhetens värdeskapande som direkt kan appliceras i vardagen. Det ger dig de viktigaste verktygen och metoderna för att förstå förutsättningarna för affärs- och verksamhetsutveckling.

– På företagsnivå talar vi om hur vår strategi ser ut. Är vi vassa gentemot konkurrenterna? Ska vi tänka om? Hur ska vi växa, organiskt eller genom förvärv? Vi styr mot värdeskapandet genom det ekonomiska givetvis, men också genom hur man organiserar sig.

Andra moment handlar bland annat om omvärldsanalys, innovation och kommunikationen, både den interna och den externa, samt om hur man ska hålla som ledare i ett längre perspektiv.

– Oavsett moment handlar det framförallt om att ge deltagarna verktyg att förstå hur allt hänger ihop – och vikten av att det hänger ihop, betonar Robert.

Nya värdefulla insikter – genom oväntande infallsvinklar

Robert, som själv både studerat och forskat vid Handelshögskolan, menar att kopplingen till fakulteten på Handelshögskolan och andra akademiska institutioner i Sverige och internationellt bidrar till programmets kvalitet.
Dessutom medverkar riktigt duktiga konsulter och gäster – både från praktiken och från lite mer oväntade infallsvinklar – vilket ger utbildningen ovärderliga fördelar jämfört med andra ledarskapsutbildningar.

– Vi kommer ju ur en akademisk miljö, det är så vi förhåller oss till kunskap. Dessutom har vi en förmåga att översätta och få kunskapen begriplig och direkt användbar, och vi har en lång historia av att möta chefer på alla nivåer. Våra forskare kan beskriva inte bara sin egen forskning utan även ge bra översikt och inblick över hela området. Så kan de hjälpa chefer i praktiken och ge dem en tydligare helhetsbild.

Det är en utbildning för dig som är beredd att stärka, utveckla och ompröva dina kunskaper och erfarenheter och det pågående samtalet under utbildningen är oerhört värdefullt, menar Robert.

– Går du utbildningen kommer du att få en ökad medvetenhet kring de samband som finns, bredda och fördjupa den kunskapen, du kommer se ditt eget expertområde i bredare perspektiv och du kommer ha en ökad förståelse för hur de andra i din ledningsgrupp resonerar utifrån sina kunskapsområden och erfarenheter. Du kommer att bli öppnare med det du kan, och våga ställa frågor om det du inte kan så bra och som kan lyfta ett helt samtal. Det var någon som klokt uttryckte sig att han nu förstod att han inte alltid förstod, och förstod att då ha modet att ställa frågor så att han förstod. Det är en värdefull insikt i sig.


 

”Det är en utbildning för dig som är beredd att stärka, utveckla och ompröva dina kunskaper och erfarenheter.”

 


 

Relaterade program

Kontakta mig

Didrik Reuterswärd

Account Manager

Tel: +46 (0)72 453 62 71

didrik.reutersward@exedsse.se