Från familjeterapeut till vinmakare

Moa Gurbuzer är utbildad socionom i grunden och har arbetat många år som familjeterapeut. Efter att ha mött otaliga barn som farit illa på grund av alkohol ville hon bidra till en övergripande strukturell förändring. Hon funderade länge på hur hon skulle kunna ändra djupt rotade attityder och bana väg för en ny inställning till drickande:

– Ofta ses den som dricker som normal och den som avstår som avvikande. Jag ville hjälpa människor att göra goda val utan pekpinnar. Ett sätt att bidra till det är att i sociala sammanhang byta ut vinet mot ett fantastiskt alkoholfritt alternativ bara genom frågan ”Vill du ha vin med eller utan alkohol?”. Det ska inte vara mer dramatiskt än att undra om någon vill ha sitt kaffe med eller utan mjölk.

MRG Wines – med sikte på 100 % smak, 0 % alkohol

Tanken att ta fram ett eget högkvalitativt alkoholfritt vin började spira. För att affärsidén skulle lyckas behövde produkten vara riktigt välsmakande och motsvara upplevelsen av ett vanligt vin: alkohol fungerar som en smakbärare, och tidigare har alkoholfria viner blivit avfärdade som smaklösa.

Moa kom i kontakt med Richard Juhlin, en av världens högst ansedda champagneexperter. Tack vare hans unika kunskaper, nypatenterad teknik och genom att undvika kemiska tillsatser lyckades de tillsammans ta fram en premiumprodukt som alla kan dricka med lika delar bevarat gott samvete som smak.

Det var starten för MRG Wines. Fem år senare har företaget fyra anställda och står i begrepp att utöka både personalstyrka och expandera internationellt.

Utbildningen nyckel till verksamhetsutveckling

För att bättre förvalta sin affärsidé, utveckla företaget och sitt ledarskap gick Moa utbildningen Executive Management Program hos SSE Executive Education 2018.

“- Utbildningen berör företagsledare väldigt brett, det är nästan ett måste att gå den.”

– Dels kommer den väldigt nära dig själv, dels oerhört nära verksamheten. Jag fick både konkreta verktyg och teoretiska kopplingar som gav tyngd och relevans. Jag har blivit mer affärsmässig och fått ett annat djup i mitt ledarskap genom många nya infallsvinklar. Utbildningen har gett mig större utrymme att lyckas med verksamheten.

Värdefullt erfarenhetsutbyte och tänkvärd omvärldsanalys

Ett av de inslag som Moa lyfter var utbytet med andra erfarna deltagare i gruppdiskussioner och konstruktiv handledning:

– Det spelar ingen roll att vi verkar inom helt olika branscher – de dilemman och utmaningar vi ställs inför liknar ändå varandra. Modulen med omvärldsanalys lämnade också ett starkt intryck: den belyste trender och tendenser som har fått mig att fatta mer strategiska beslut. Till exempel har jag fått ökad förståelse för att läsa av om företaget är i rätt utvecklingsfas för att expandera utomlands och kan ta fram rätt plan för det när tiden är mogen.

Nytt synsätt på värdeskapande inom företaget

Moa menar att Executive Management Program har bekräftat att hennes affärsidé och inriktning är viktiga delar av att både skapa och utveckla affären. Det behöver inte finnas en motsättning i att vara socialt engagerad och samtidigt ha ett affärsmässigt driv.

– Företag med stort samhällsengagemang behöver vara lika affärsorienterade som andra för att växa och vara lönsamma – och därmed kunna fortsätta göra skillnad. På samma sätt behöver investerare få upp ögonen för att sociala företag inte bara är värderingsstyrda utan även affärsmässigt drivna och därför lönsamma att investera i.

Utbildningen startskott för ny varumärkesstrategi

Stärkt av nya insikter och erfarenheter har Moa byggt en helt ny varumärkesstrategi med hjälp av ett professionellt team.

– Jag har fått rätt insikter och verktyg som vässar kommunikationen och marknadsföringen: framtagna personas, en distinkt tonalitet och ett tydligt digitalt fokus.

Personlig utveckling – på många plan

Som ledare säger sig Moa arbeta mer strategiskt idag, till exempel genom hur hon lägger upp event och planerar kundrelationer mer långsiktigt. Utbildningen gav henne också verktyg att prioritera bättre inför viktiga beslut. Hon har hittat ett eget språk för sitt företagande och lärt sig se hur hennes bakgrund som socialarbetare påverkat företagets styrning.

– Jag har lärt mig att vara tydligare, våga ställa krav och ta in rätt kompetens. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad, men något har definitivt hänt mig efter utbildningen. Det är en ny känsla i kroppen och jag är starkare som person. Mina kollegor säger att jag går annorlunda! Jag har hittat en ny styrka i mitt sätt att vara, arbeta och bemöta omgivningen.

Vem ska gå utbildningen?

– Den som vill bli en bättre ledare och skapa ett bättre företag på lång sikt. Du får inte tveka att delta för att du tror dig ha för lite förförståelse: tidigare visste jag knappt vad ett varumärke var, än mindre leverantörsreskontra! Utbildningen är inte något bara för en VD i storföretag, den passar lika bra för ledare av mindre företag med värderingar i förgrunden.


Är du också företagsledare med höga ambitioner? 

Relaterade program