Berätta lite om din yrkesroll?
– Arbetet som länsråd för en länsstyrelse är lite att jämföra med vd-rollen för ett bolag. Uppgiften är att leda det dagliga arbetet i Länsstyrelsen, man är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när denne inte är i tjänst.

Vad var det som fick dig intresserad att genomgå managementprogrammet på SSE Executive Education?
– Jag har varit chef relativt länge, och för att komma vidare och framåt i min chefsroll kände jag ett behov av vidareutveckling. Det behövs externa influenser för att utvecklas som ledare och det här programmet tyckte jag kunde bjuda på en för mig bra inriktning med managementperspektivet, men utifrån de speciella förutsättningar som råder i offentlig sektor.

Vilka är dina generella reflektioner kring programmets innehåll?
– Jag tycker framförallt att det var en bra blandning på innehållet. Man gavs en god inblick i olika verksamhetsstyrningsmodeller, och där fick man verkligen en ordentlig duvning. Det som var positivt med den delen var insikten i att det inte finns några absoluta sanningar. Mixen mellan utvecklingen av ledarrollen och fördjupning kring olika aspekter av styrning inom offentlig sektor och vilka specifika förutsättningar och utmaningar som råder där var givande.

Det ingick mycket teoretiska resonemang, framförallt från Handelshögskolans forskning naturligtvis, men även från andra håll. Men teorin blandades även med många exempel från den praktiska verkligheten.

På det hela taget fick jag nog en annan trygghet i ledarrollen.

Var det något specifikt du uppskattade särskilt med managementprogrammet?
Man bygger mycket på det som händer i gruppen, och det tycker jag var positivt. Det finns ju naturligt många med stor erfarenhet i en grupp som går den här typen av program och det var bra att det utnyttjades. Så det blev mycket bollande i gruppen kring problematik och frågeställningar, vilket det också gavs mycket tid till.

Vad konkret tar du med dig tillbaka till din verksamhet från programmet?
De instrument för utveckling av ledningsgruppen och hur man kan arbeta kring det är något som jag tänker ta med mig framåt och arbeta vidare med, det är en del som är mycket viktig för mig.

Den personliga speglingen som vi ägnade oss åt under programmet var också viktig för mig. I min roll är det inte alltid man har möjlighet att få den typen av feedback i sin egen verksamhet. Förhoppningsvis är det något som får effekt framåt.

Annars handlar det nog om vilken chefsroll man har som avgör vilka delar som är mest relevanta att arbeta vidare med.

Handelshögskolan och SSE Executive Education har ju historiskt kanske förknippats mer med näringslivet än med offentlig sektor, hur tänker du kring det?
Även vi inom länsstyrelsen jobbar dagligen med näringslivskontakter och näringslivsutveckling, det är ju en del i vårt övergripande uppdrag – att arbeta för medborgarna. I programmet fanns bra och viktiga inslag kring likheter och olikheter mellan offentlig verksamhet och näringsliv, så även det var något som gav en ökad förståelse för de förutsättningar som finns att arbeta med.

Du nämnde att deltagargruppen som sådan bidrog till hur du utvecklades under programmet. Kan du berätta lite mer om det?
Just att få möjlighet att träffa andra chefer från myndigheter, landsting, kommuner och förvaltningar och ges möjlighet att jämföra och bolla erfarenheter är något som är riktigt bra och vi kommer att fortsätta ses i det nätverk som uppstod.

Det är skönt att kunna träffa andra i liknande ställning men inte inom samma myndighet. Det kan, om man ska vara ärlig, ibland vara lite ensamt som chef och då är det jätteviktigt med det erfarenhetsutbyte som kan ske inom ett sådant här nätverk. Att kunna bolla frågor externt med personer i liknande ställning ger en bra hjälp att utvecklas ytterligare.

Fotograf: Tina Stafrén/ fotograftina.se.