chef_per-berglund_NLL6562_modf-250x333Redan 1995, direkt efter sin ST-tjänstgöring tillträdde Per Berglund som sektionschef för öron-näsa-hals på Bodens lasarett, i den nya organisation som skulle hantera förändringsprocessen inför bygget av Sunderby sjukhus. Sedan dess har han varit minst sagt delaktig i flera stora organisationsförändringar inom sjukvården. Efter ett år som verksamhetschef för verksamhetsområde kirurgi på det nyinvigda länssjukhuset 2000, ställdes Per inför nya utmaningar då sjukvården i Norrbotten genomgick ytterligare förändringar. Den gången slutade det med att Per blev ny länschef för öron-näsa-halssjukvården.

– Varje stor organisationsförändring innebär hårt arbete under flera år för att få allt att fungera. Om man inte tror på det man gör och har en stark drivkraft att vilja påverka så är det svårt att orka vara med och leda förändringarna. Framför allt måste man tro på och drivas av att utveckla människorna i organisationen, både de nära medarbetarna och de som befinner sig längre bort, och ha respekt för deras kompetens. Det är ett helt nödvändigt perspektiv, berättar Per Berglund för tidningen Framtidens Karriär Läkare.

Han anser att ett gott ledarskap inte går att utöva uppifrån i en organisation som är så diversifierad som sjukvården och där medarbetarna har en hög kompetens och utbildningsnivå.

– Medarbetarna är den absolut viktigaste faktorn och re­spekt för deras kunskaper måste styra allt förändringsarbete. För mig handlar det snarare om flöden och processer, där man utnyttjar resurser effektivt i dialog med medarbetarna. I den här typen av verksamhet krävs ett modernt ledarskap där man arbetar med nya metoder och ny kunskap, säger Per.

Efter starten av de nya divisionerna började landstinget att arbeta mer aktivt för att utveckla ledarskapet inom organisationen – hela högsta ledningen deltog i ett stort utvecklingsprogram med syfte att modernisera och skapa en gemensam modell för ledarskapet inom divisionen. Läkarutbildningen innehåller numera en del ledarskap men saknar utrymme för mer omfattande undervisning om ledarskap. Per Berglund sökte ny kunskap utifrån och tog en MBA med inriktning mot Health and Life Science från Handelshögskolans i Stockholm (ett program som idag ersatts av Executive MBAChefsutvecklingsprogrammet för sjukvården och Offentliga Sektorns Managementprogram).

– Jag hade nog inte sökt mitt nuvarande jobb utan den kunskap och inspiration som jag fått genom den utbildningen och andra kurser och nätverksträffar som jag deltagit i, säger Per.

Han framhåller slutligen också vikten av att utnyttja olika kompetenser inom vården för ett framgångsrikt ledarskap.

– I vår divisionsledning har vi en mix av högt kompetenta personer från olika professioner, vilket är enormt värdefullt. Att arbeta som chef inom sjukvården är ett stort ansvar. Det är stora värden som står på spel, ekonomiska men framför allt mänskliga.

Utdrag ur en artikel som publicerades i Framtidens Karriär Läkare i april 2016.

Associerade program

Relaterade program