Vi är bäst i Norden på executive education
Det är inte bara något vi själva tycker. Våra program ligger väldigt högt i uppmätt kundnöjdhet (Customer Satisfaction Index) från både kundföretag och deltagare och detta ligger till grund för att vi sedan 2001 rankas som #1 i Norden och Baltikum av Financial Times i den största, årliga branschrankingen.

Vi är en del av Handelshögskolan i Stockholm
Sveriges äldsta och mest välrenommerade handelshögskola grundades för att bygga det svenska näringslivet med konkurrenskraftiga, hållbara företag. Våra utbildningsprogram bygger på välgrundad forskning i framkant, inte kortsiktiga trender. Vårt starka varumärke ger oss även förmånen att kunna erbjuda de främsta experterna och erfarna företagsledare inom respektive område.

Vi erbjuder gott sällskap som förlänger effekten
Genom oss blir du medlem i ett fantastiskt, internationellt alumninätverk av framstående ledare, chefer och experter. Behovet av nya perspektiv, kunskaper och bra affärskontakter tar inte slut för att utbildningen avslutas. Genom våra nätverksträffar och kontaktytor kan du fortsätta inspireras och utvecklas även på sikt.

Vi förändrar både deltagare och organisationer
En utbildning är en viktig investering både i tid och pengar, vilket vi tar på största allvar. Våra utbildningar ska skapa positiva förändringar både hos deltagaren och organisationen och för att uppnå det blandar vi modeller med praktiska övningar och handlingsbara åtgärder som är relevanta för våra deltagares affärsmässiga utmaningar.

Du skapar resultat snabbt
Vi planerar våra utbildningar så att du ska kunna omsätta nya kunskaper parallellt med utbildningen. På det viset kommer de nya kunskaperna organisationen till gagn tidigt och du får möjlighet att reflektera över effekterna och bearbeta eventuella utmaningar tillsammans med våra experter och dina programkollegor.

Du lär av andra med samma utmaningar
Vi kan lära oss mycket av andra med liknande utmaningar som vi själva. Därför lägger vi mycket kraft på att sätta ihop dynamiska utbildningsgrupper där deltagarna kan bidra och hjälpa varandra framåt både under och efter utbildningen. Erfarenhetsutbyte, coaching och gruppövningar är också viktiga inslag i vår pedagogik.

Vi skapar bästa möjliga lärmiljö
Det händer saker när man får möjlighet att fokusera fullt ut. Vi skapar bästa möjliga lärmiljö, oavsett undervisningsformat. I våra utbildningar finns utrymme för att skapa förtroendefulla relationer och viktiga diskussioner. Och möjlighet till reflektion för att skapa mening åt ny kunskap och insikter.