IFU – Försäkrings-utbildning

IFU utgör en del av SSE Executive Education i Stockholm och är ledande inom utbildning för liv- och sakförsäkringsbranschen. Finansiella rådgivare utbildas och certifieras också vid IFU. www.ifu.se

Hanken & SSE Executive Education

Sedan 2005 har Hanken & SSE Executive Education varit en viktig aktör på den finska marknaden för Executive Education som erbjuder öppna och skräddarsydda program för internationella företag baserade i Finland. www.hankensse.fi

SSE Riga

Stockholm School of Economics Riga Executive Education utgör en systerorganisation till SSE Executive Education i Stockholm och grundades 1994. Den erbjuder öppna program, skräddarsydda program samt examensutbildningar till individer, näringsliv och andra institutioner i Baltikum. https://www.sseriga.edu/